18 กันยายน 2548 21:27 น.

+++ ฝนบ่น +++

วฤก

๏ พรำพรำพร่ำบ่นเพ้อ..........เพลงฝน
อึ่งอ่างครางระคน..................ข่าวร้อง
ครืนครืนคลื่นโพยมบน........พยุบ่น
พยัชน์บอกออกอรรถก้อง......กล่าวข้อคำถาม ฯ

๏ ถึงยามโลกยับแล้ว.............ฤๅไฉน
ถึงกระหน่ำร้อนโหมไฟ..........ฟู่ฟุ้ง
ถึงคราวคุบรรลัย...................ล้างกัป
ถึงส่ำสัตว์สะดุ้ง......................ดับสิ้นศีลธรรม ฯ

๏ มืดดำมัวประมาทใช้...........ชีวิต
ให้หกอบายผิด......................เพาะเชื้อ
สัมมาสร่างซาฤทธิ์.................เสียหลัก
สูญหล่นจนเป็นเบื้อ..............บ่ายหน้านรกานต์ ฯ

๏ พร่ำขานคำบ่นเพ้อ............เพลงฝน
เสียงพระท่านสวดมนต์.........เมื่อเช้า
ครืนครืนคลื่นโพยมบน........พยุบ่น
พยัชน์เสียดพระธรรมเข้า.....แค่เสี้ยวโสตไฉน ๚ะ

๑๘ กันยายน ๒๕๔๘				
16 กันยายน 2548 18:18 น.

+++ จึงแทรกแซงแย่งซื้อสื่อสร้างสรรค์ +++

วฤก

๏ แทรกแซงสวมสื่อซื้อ............สวนมติ-
ชนต่างเห็นตำหนิ....................เนื่องต้าน-
ทานทุนทุ่มผลริ-......................เริ่มเผด็จ-
การกดให้เขียนด้าน................ดั่งแม้นมันประสงค์ ฯ

๏ ความพะวงพากย์วุ่นทั้ง..........ธานี
ฤๅลุกาลกลี..............................ก่อร้าย
คุณธรรมถูกย่ำยี.....................ยับป่น
ทุจริตชนอาจป้าย....................เปลี่ยนเปื้อนเป็นขาว ฯ

๏ ดังข่าวคางคกขึ้น................ขี่วอ
ทุ่มทรัพย์หมายเชิดศอ............สู่ฟ้า
ด้วยครองสื่อพะนอ.................พณฯ ท่าน
อมพระพร่ำบ่นบ้า...................บอกข้าลงทุน ฯ

๏ ถึงจุนเจือเพื่อซื้อ...............สื่อมติ-
ชนอย่าแย้งเพลาวิ-...............พากย์ร้อง-
เรียนไปใช่คือนิ-...................เคราะห์เหนี่ยว-
รั้งหยุดแทรกซื้อซ้อง.............แซ่ไซร้ไร้ผล ๚ะ

๑๖ กันยายน ๒๕๔๘				
3 กันยายน 2548 18:52 น.

+++ สุปฏิปัณโณ +++

วฤก

๏ ผู้ออกบวชอวดคนวิกลวัตร
ปฏิบัติเบ่งเวทย์วิเศษสิทธิ
เชี่ยวสักหนังขลังเขื่องแข่งเรืองฤทธิ์
แลใบ้พิศเผยนัยไขเลขลับ

ไม่สอนสางสร่างซาร้อนราคะ
เร่งโลภะผีเปรตอาเพศจับ
ไม่สอนโทษโกรธสร้างทางระงับ
โมหะทับทั้งจิตมิคิดลบ

นี่ฤๅผู้รู้พิสุทธิ์พุทธอรรถ
รู้บัญญัติมรรคาขีณาสพ
รู้กิเลสเลศกั้นสันติภพ
ญาติโยมนบนอบฤดีว่านี่พระ

ผู้เผยเทศน์พิเศษสร้างทางพิสุทธิ์
ชี้ชาวพุทธผู้มาสาธุสะ
ให้เห็นจริงสิ่งร้ายอุบายละ
คือปุญญะเขตตังดังสมมุต ๚ะ

๓ กันยายน ๒๕๔๘				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก