10 ตุลาคม 2549 20:22 น.

+++ ฝนเดือนตุลา +++

วฤก

๏ ชะรอยชลฝนยังอยากหลั่งล้าง
ลบรอยจางร้าวจิตยามคิดถึง
ความชอกช้ำย้ำลึกผนึกตรึง
ตรงก้นบึ้งบังเนื้อเพื่อนึกเตือน

เคยขันแข่งแบ่งฝ่ายเป็นซ้ายขวา
เข้าเข่นฆ่าขุดไปใครไม่เหมือน
เคยขุ่นเคียดเกลียดเขายอมเผาเรือน
แล้วโอ่เพื่อนเพื่อชมอุดมการณ์

ไม่กี่วันผันพ้นทุกคนผิด
วิปริตบูชาความพร่าผลาญ
เป็นเรื่องราวเล่าฟังดังประจาน
ไทร่วมบ้านเราบ้าเข่นฆ่าไทย

กี่ห่าฝนชลล้างทุกอย่างสิ้น
รอยมลทินที่เปื้อนเลือนไฉน
จึงทุกชลบนหล้าหลากบ่าไป
ล้างฤๅได้รอยเตือนเดือนตุลา ๚ 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก