29 มีนาคม 2552 22:45 น.

+++ กรรม +++

วฤก

kama.jpg

ภาคตัวอักษร

๏ กระแสกรรมกำกับบังคับให้
แตกต่างไปเป็นกรรมกระทำผล
ชนกกรรมทำอิทธิฤทธิ์ดล
แต่เกิดตนก่อตัวกรรมพัวพัน

ทั้งชั่วดีที่เกิดเปิดโอกาส
อุบัติชาติใช้กรรมทำเหหัน
อุปัตถัมภกรรมช่วยอำนวยดัน
เดินต่างชั้นชาตะตามพลัง

กฎแห่งกรรมธรรมะพุทธพจน์
ใช่เพียงบทพร่ำบ่นสวดมนต์ขลัง
พึงพินิจวิชชาฆ่าเขลาบัง
บรรลุฝั่งฟากทิพย์ถึงนิพพาน

กระแสกรรมกำกับทั้งดับเกิด
หยุดกำเนิดกำหนดพ้นกลสงสาร
อโหสิกรรมจะละบันดาล
อุปาทาน อวิชชา ตัณหา ปลง ๚ะ๛

วฤก : ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒				
28 มีนาคม 2552 13:54 น.

+++ เก็บฟ้าฝากฝัน +++

วฤก

๏ เรียงเมฆเรียมเสกสร้าง........สรรค์ทรง
วาดหว่างกลางฟ้ารงค์.................เรขไว้
ศิลป์สรรค์กลั่นบรรจง................ระบายจาก...ใจแล
เขียนประกาศกลางหาวให้	.........กระหึ่มห้วงสรวงสวรรค์๚

๏ ระบายบรรณฉันเก็บฟ้า........กอบฝัน
มาห่อหุ้มสัมพันธ์.......................ผ่อนร้าง
เราสองประคองกัน....................ก้าวฝ่า-...ฟันเนอ
คนเหนื่อยคนหนึ่งข้าง...............ขับล้าขาดแรง๚

๏ สำแดงโดยเมฆฟ้อน.............ฟ่องลอย
สุหร่ายสายฝนปรอย.................ประพื้น
พาร้อนผ่อนแรงถอย................ราวถอด...ทิ้งนา
ฝนปลุกฝนปลอบฟื้น................ปลอดฝ้าแปลงฝัน๚

๏ เมื่อขวัญมองเมฆคล้อย........เคลื่อนมา
คือบทรจนา.............................แนบไว้
วางหาวกล่าวกถา.....................แท้จาก...พี่เอย
ซ้อนสลักซ่อนรักให้..................หากจ้องจึงเห็น๚ะ๛

วฤก : ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒				
21 มีนาคม 2552 11:11 น.

+++ ฝันกลางวัน +++

วฤก

funklangwan.jpg				
16 มีนาคม 2552 00:42 น.

+++ แสงอรุณ +++

วฤก

๏ แสงอรุณอร่ามพื้น..........แผ่นดิน
สูรย์สาปราตรีภินท์.............ผ่านพ้น
แสงธรรมส่องห้วงจินต์........หุ้มจิต-...ใจแล
แสนสุริยะท้น.....................ถ่องเที้ยนธรรมไฉน๚ะ


๏ อรุณอร่ามแล้ว
สูรย์ผ่องแก้วแผ้วก่องสี
แสงธรรมนำฤดี
สุรีย์ฉายฤๅคล้ายนัย ๚

๏ น้อมธรรมนำสถิต
ที่ดวงจิตทิศดลใจ
ครองเท้าก้าวครรไล
ไปถนนกุศลกรรม ๚

๏ มีศีลศีลกำกับ
ศีลบังคับดับถลำ
ศีลใส่ใช่จองจำ
คำนับศีลสิ้นอบาย ๚

๏ มีธรรมนำชีวิต
น้อมลิขิตคิดความหมาย
เห็นธรรมท่านว่ากลาย
คล้ายชินสีห์ชี้นิพพาน ๚

๏ ฝึกใจไตรสิกขา
วิปัสสนากรรมฐาน
เกิดดับสลับการณ์
อ่านสันตติสติตาม ๚

๏ อรุณอร่ามแล้ว
ธรรมผ่องแผ้วแล้วโลกสาม
มานะพยายาม
ข้ามสงสารนิพพานเทอญ ๚ะ๛


วฤก : ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก