23 สิงหาคม 2552 21:38 น.

+++ ทางสายเถื่อน +++

วฤก

thangsaithuen.jpg				
3 สิงหาคม 2552 23:18 น.

+++ ลำนำสายหมอก +++

วฤก

๏ ละอองฟ่องหมอกม้วน.....ม่านควัน
เคลียคลี่คลุมผืนอัน.............อุ่นล้อม
ละมุนมุ่นหมอกพัน.............แม้นแผ่ว....พานเอย
นั้นนุ่มเนียนเพียงอ้อม.........พี่เอื้ออกไฉน๚

๏ เพราะใจใฝ่ภักดิ์นั้น........เพียงนวล
หมอกหม่นปนลมหวน........หากอ้าง
ไอมัวยั่วเรรวน...................เร่ห่าง......นางนอ
ไฉนคลาดแค่ขวัญคว้าง.....ไขว่คว้าหาขวัญ๚

๏ ประพันธ์ประพัทธ์สร้าง..ประไพเสียง
สังคีตคำจำเรียง................รื่นร้อง
หวานคำฉ่ำสำเนียง............เสนาะโสต....เสนอเนอ
สนองกล่อมถนอมน้อง........แนบประเล้าประโลมชม๚

๏ พลิ้วลมพัดหมอกม้วน......ม่านไหม
ละมุนอุ่นละม่อมไอ..............โอบเคล้า
ลำนำแผ่วแว่วไข.................คำออด-....อ้อนแล
พี่ฝากฝังหมอกเฝ้า..............ฟ่องฟ้อนชะอ้อนโฉม๚ะ

วฤก : ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก