10 เมษายน 2556 18:09 น.

- = วันพระ = -

วฤก

- = วันพระ = - 

๐ วันพระไหว้พระน้อม........นะโม
สามจบครบมโน................แม่นนั้น
สติตริกลโว-.....................การหว่าน
วัฏฏะเวรต่อหั้น..................เหตุให้กิเลสโหม ฯ

๐ โน้มธรรมนำสู่ห้วง...........หทัย
นำจิตพินิจนัย...................แน่วแผ้ว
ถางทางห่างหนไกล...........เกลือกกิ-.....เลสแล
พุทธะพระสอนแล้ว............เล่ห์พ้นสงสาร ฯ

วฤก : ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

================================
วันนี้วันพระแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๔ ครับ				
8 เมษายน 2556 23:12 น.

- = แพ้ = -

วฤก

- = แพ้ = -

๏ ฤๅล้ามาล่าช้า..........เมลืองฉาย
มืดหม่นจนคนวาย........วอดรู้
ธรรมะอธรรมกลาย	......กลับถูก.....ผิดแล
ซอกตรอกล้วนล้าสู้......ซ่อนพ้นคนถนน ฯ

๏ รอจนพ้นกัปล้าง.......กลี-
ยุคยุ่ยฤๅวิถี...............ที่แท้
ธรรมะจะร้างพี-..........ระพ่าย.....แพ้นอ
ปล่อยถ่อยท้นพ้นแก้....กีดกั้นกันไฉน ฯ

วฤก ; ๘ เมษายน ๒๕๕๖				
2 เมษายน 2556 15:39 น.

- = ๒ เมษายน ชนปีติ = -

วฤก

๐ รัตนะประดับด้าว............แดนสยาม
สกลเกริกก้องพระนาม......นาทน้อม
เทพรัตน์ศิริคาม................ของแผ่น.....ดินเอย
ทรงพระเจริญค้อม............ผคมไหว้ถวายพร ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

วฤก : ๒ เมษายน ๒๕๕๖				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก