26 พฤศจิกายน 2551 17:40 น.

รู้ว่าไฟ ไม่รู้ที่ นี่คือทุกข์

วาสุกรี

มีรักสอง ต้องห้าม เมื่อยามเห็น

ก็เกินเร้น หลีกหนี หลบที่ไหน

เพราะพันธะ พันผูก  เคยถูกใจ

ตระหนักได้  อนิจจา  เพียงอาวรณ์


รู้ว่าไฟ  ไม่รู้ที่  นี่คือทุกข์

หลงเริงคลุก  วงสังวาส  ขาดสังหรณ์

ตกสู่ใย  แมงมุมรัด  เกินตัดรอน

อกสะท้อน  ภมรเจ้า  เพิ่ง...เข้าใจ				
21 พฤศจิกายน 2551 15:09 น.

สุขแท้

วาสุกรี

สุขที่เกิด จากให้ โดยไม่ขอ

ย่อมเลี้ยงหล่อ เปรอปรุง บำรุงขวัญ

ยังแช่มชื่น ระรื่นจิต นิจนิรันดร์

คืนแลวัน ไม่ต้องรอ ง้อใครเลย				
18 พฤศจิกายน 2551 15:02 น.

ยอมรับ...เถอะ

วาสุกรี

เถอะยอมรับ ความจริง สิ่งสมมุติ

 รักในมนุษย์ ย่อมเริงร่าน รสหวานหอม

 หากภมรครอง บุปผาเดี่ยว ไม่เที่ยวดอม

พรรณไม้ย่อม ร้างและลา น่า...เศร้าใจ				
17 พฤศจิกายน 2551 14:51 น.

หวั่นและหวาด

วาสุกรี

ริมีรัก อีกสักครั้ง กลัวพลั้งพลาด

ด้วยมิอาจ แบกทุกข์ไป ให้ใครเห็น

หลบซ่อนรัก หนักล้ำ แสนลำเค็ญ

เช้าและเย็น หวั่นและหวาด อนาถใจ				
16 พฤศจิกายน 2551 16:53 น.

อย่าเสี่ยง

วาสุกรี

ด้วยรู้ศักดิ์  รักนี้  ไม่มีสิทธิ

จึงไม่คิด  หึงหวง  และทวงหา

เจอกันเมื่อ  สายไปแล้ว  นะแก้วตา

ถ้อยสัญญา  ใดใด  จึ่งไม่มี


พบไม้งาม  ยามขวานบิ่น  ใช่สิ้นท่า

พบแววตา  ท่วงจริต  อยากคิดหนี

แม้นขวานบิ่น  อย่าหมิ่นนัก  เตือนสักที

มันพร้อมที่  จะทุบเจ้า  แล้วเข้านอน

เฮ้อ.......				
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวาสุกรี