5 ธันวาคม 2551 18:09 น.

ชื่นชม ได้อย่างไร

วาสุกรี

หากรู้สึก  นึกเห็น  เป็นทางผ่าน

ก็ป่วยการณ์  แนบชิด   สนิทสนม

คำว่ารัก  แจ่มแจ้ง   แค่แล้งลม

จะชื่นชม  ได้อย่างไร  ค่าไม่มี				
5 ธันวาคม 2551 10:39 น.

ไม่รู้พอ ก็ท้อนะ

วาสุกรี

รักที่ให้  ไม่รู้พอ  ก็ท้อนะ

เพราะเกินจะ  ให้ได้   เหนือใครอื่น

เบื่อกันแล้ว  ใจก็  พร้อมขอคืน

ไม่ต้องฝืน  หาข้ออ้าง  แค่...ต่างไป				
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวาสุกรี