20 มกราคม 2552 16:32 น.

กลบท ถอยหลังเข้าคลอง ..รัก..

วาสุกรี

รักรสพิษ ติดใจ ไกลเกินคิด

คิดเกินไกล ใจติด พิษรสรัก

ดวงใจภักดิ์  หนักเพียง เยี่ยงหินหลัก

หลักหินเยี่ยง  เพียงหนัก ภักดิ์ใจดวง				
6 มกราคม 2552 17:05 น.

ขอโทษ

วาสุกรี

ขอโทษ... คำคำนี้  สำคัญนัก

หัวใจจัก  ชุ่มชื้น  ชื่นหรรษา

เจ็บและร้าว  กระเง้ากระงอด ตลอดมา

"ขอโทษหนา"  นะ ที่รัก  เอ่ยสักคำ				
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวาสุกรี