16 ตุลาคม 2552 15:58 น.

แอบ

วาสุกรี

ได้เพียงห่วง หวงไม่ได้ เพราะไร้สิทธิ์

ความใกล้ชิด ซุกซ่อน ซ้อนความฝัน

ด้วยรักที่ หลายอย่าง เราต่างกัน 

อยากรำพัน ยังต้องแอบ ปวดแปลบใจ				
16 ตุลาคม 2552 10:47 น.

ขอขอบคุณ

วาสุกรี

ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ

ละมุ่น ละไม ในรู้สึก

มิตรภาพ ผลิบาน ซ่านลึก

สำนึก นัยนี้ ไม่มีลืม...


ขอบคุณมากครับที่ทำให้วาสุกรีได้เข้ามาบ้านนี้อีกครั้ง				
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวาสุกรี