1 มีนาคม 2552 10:28 น.

นัยรัก

วาสุกรี

โอ้จันทร์มี  ดวงเดียว   ยังเที่ยวหลบ

กว่าจะพบ  ก็จนค่ำ   ซ้ำเว้าแหว่ง

ประสาอะไร   มั่นในรัก    จักสำแดง

เขาคงแกล้ง   หลอกใจ   ไป วัน วัน				
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวาสุกรี