3 มีนาคม 2553 17:11 น.

คนเหงา

วาสุกรี

ท่ามกลางคน  มากมาย  แต่ใจเหงา

นอกยิ้มเย้า  เริงรื่น  ในขื่นขม

เสียงถามตอบ  รอบกาย  ดั่งสายลม

มาเข่นข่ม  ใจเหว่หว้า  ทุกนาที				
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวาสุกรี