14 มีนาคม 2554 09:13 น.

ให้สิทธิ

วาสุกรี

คืนใจ   ให้สิทธิ   อิสระ
ถ้าคิดจะ  เลิกและลา  ก็อย่าถอย
ไม่ต้องสรร  รำพันพร่ำ ทำสำออย 
เรื่องร่องรอย  ช้ำใจ   ใครก็มี				
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวาสุกรี