17 มกราคม 2555 11:50 น.

ยิ่งหมอง

วาสุกรี

วันที่  ไม่มีใคร  หัวใจเหงา

รักเร้น เช่นเงา  ไร้เจ้าของ

เธอสะอื้น  หัวใจ  ไร้คนมอง

ฉันยิ่งหมอง หัวใจ เธอไม่แล				
10 มกราคม 2555 08:26 น.

รัก...

วาสุกรี

โอ้ความรัก  อยู่ที่ใด  ยังไม่เห็น

หรือใครเป็น  ดั่งฉันบ้าง  อย่าวางเฉย

ที่พานพบ  ประสบการณ์  เหมือนผ่านเลย

รักเจ้าเอย  อยากรู้จัก  เจ้าสักที...				
5 มกราคม 2555 18:00 น.

กวี...ที่ฉันคิด

วาสุกรี

...กวี  ที่ฉันคิด

สุจริต  ตั้งมั่น   มิหวั่นไหว

สื่อภาษา   ดั่งนอกกรอบ  โดยชอบใจ

"กินเข้าไป ถ่ายออกมา" น่ะ...กวี				
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวาสุกรี