26 พฤศจิกายน 2555 13:57 น.

อย่าท้อ

วาสุกรี

เพียงหนึ่งก้าว  ที่ขยับ  เริ่มปรับเปลี่ยน
สู่บทเรียน  แต่ละก้าว  ให้เข้าถึง
ที่ถอยหลัง  เพื่อเดินหน้า  อย่ารำพึง
เรารู้ซึ้ง  ไม่มีอะไร  ได้ง่ายดาย				
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวาสุกรี