6 พฤศจิกายน 2557 09:41 น.

ลอยกระทง

วาสุกรี

ลอยกระทง  อย่าหลงทาง  ห่างพุทธะ
เลือนเลยละ  ประเพณี  ที่สืบสาน
บูชารอยพุทธบาท  องค์โสภิต  วิชิตมาร
ริมชลธาร  นัมทา  มหานที .......
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวาสุกรี