30 เมษายน 2558 10:37 น.

วาสุกรีิิิิ - เท่านั้นพอ

วาสุกรี

ให้คนเกลียด  มากมาย  ได้ทั้งโลก
เผซิญโชค  เคลื่อนคลาด  วาสนา
ให้ชืวิน  สิ้นชืวิต  อิสรา
ขอเพียงว่า  เธอรักฉัน  เท่านั้นพอ
16 เมษายน 2558 08:45 น.

เธอเป็นเพชร

วาสุกรี

เป็นเบอร์หนึ่ง  ด้วยกัน ไม่มันส์เหรอะ
จึ่งสะเออะ  ไปเสนอ  เป็นเบอร์สอง
เธอเป็นเพชร  แม้ใครบอก  เป็น ด .อ. ก. ท .อ .ง .
เบื่อเป็นรอง  กลับมานะ ข้าจะคอย
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวาสุกรี
Lovings  วาสุกรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวาสุกรี