3 มกราคม 2547 22:11 น.

ไออุ่น

วิจิตร ภู่เงิน

หนาวลม โบกพัดพา
ไออุ่นที่เคยมี-ลา พัดพริ้ว
ไปกับสายลม แล้วนอ
อุ่นไอมิพอ จึงหนาว-เหน็บใน

หนาวลม โบกพัดพา
ไออุ่น-อุ่นมาถึงครา ล่องลม
หยุดพักหวังคว้า อุ่นไออื่น-มาชม
ผิงรักอุ่น-อุ่น อิ่มเอม

หนาวลม โบกพัดพา
ไออุ่น-อุ่นใยไม่มา ดั่งเชื่อ
ประจักษ์แล้ว-ไออุ่น เลื่อนลอย
ย้อนได้ บ่-ปล่อยเจ้าลอยไกล				
3 มกราคม 2547 12:52 น.

ฉันคือผู้วิเศษ

วิจิตร ภู่เงิน

แม่นหรือที่นางฟ้าต้องเกิดบนฟ้า 
แม่นแล้วหรือที่เทวดาต้องมีชฎาเงินประดับบนหัว 
แล้วมันแม่นจริงหรือที่เทวดาวิเศษกว่าผู้คน 
ลางที่เราอาจคิดไปเองก็ได้ 
เทวดาอาจจะไม่มี-หรือเป็นได้ยั้งงั้น 
แล้วทำไมเรายังเผ้าขอพรจากเทวดาละ 
หรือเป็นด้วยเหตุของกำลังใจ 
แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามแต่ 
มีคนเคยคิดไหมว่าเราก็อาจเป็นเทวดา 
เป็นผู้วิเศษได้.. 
สามารถที่จะทำอะไรได้เยี่ยงเดียวกับเทวดา 
คิดชิว่าเราก็คือเทวดา 
สามารถที่จะทำอะไรก็ได้เยี่ยงเทวดา 
สิ่งไหนที่เทวดาทำได้เราก็ย่อมทำได้ 
ลางที่เราอาจเป็นเทวดาเสียเองก็ได้....แม่นบ่ 
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวิจิตร ภู่เงิน
Lovings  วิจิตร ภู่เงิน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวิจิตร ภู่เงิน
Lovings  วิจิตร ภู่เงิน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวิจิตร ภู่เงิน
Lovings  วิจิตร ภู่เงิน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวิจิตร ภู่เงิน