29 กรกฎาคม 2548 19:39 น.

แค่นั้น..ที่ฉัน..จะทำให้เธอ

วุ้นเส้นต้มยำ

หากดีใจ...

ฉันก็จะยินดีด้วย

หากเจ็บป่วย...

ฉันจะช่วยรักษา

หากท้อแท้ อ่อนแอ...

ฉันจะช่วยเช็ดน้าตา

หากรู้สึกเหนื่อยล้า...

ฉันขอเป็นกำลังใจ

หากเสียใจ...

ฉันก็จะช่วยปลอบให้

หากอึดอัดใจ...

ฉันจะไปไกลๆจากตรงนั้น

หากต้องการที่ปรึกษา...

อยากให้นึกถึงกัน

ก็แค่นั้น...

ที่ฉัน

จะทำให้เธอ...

				
25 กรกฎาคม 2548 20:03 น.

//คนอย่างเธอ..ไม่มีวันได้เจอคนดีๆ//

วุ้นเส้นต้มยำ

ค น ใ จ ร้ า ย

เ ก ลี ย ด นั ก ใ ห้ ต า ย ค น แ บ บ นี้

ค น เ ค้ า อุ ต ส า ห์ คิ ด ถึ ง ก ลั บ ไ ม่ ส น ใ จ ใ ย ดี

ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ เ ธ อ มี ค ง แ ค่ " รำ ค า ญ "

โ ท ร ไ ป ห า เ พ ร า ะ ห่ ว ง ใ ย

" โ ท ร ม า ทำ ไ ม " เ ธ อ ก็ พู ด เ ป็ น แ ต่ คำ นี้

ค ร า ว ห น้ า ค ร า ว ห ลั ง ไ ม่ ต้ อ ง โ ท ร ไ ป ก็ ดี

โ ท ร ไ ป กี่ ที ก็ มี แ ต่ ค ว า ม เ จ็ บ ใ จ 

ดี แ ต่ ทำ ร้ า ย จิ ต ใ จ ค น อื่น

ช อ บ นั ก ห รื อ ที่ เ ห็ น ฉั น ส ะ อื้ น ร้ อ ง ไ ห้

จ ะ บ อ ก อ ะ ไ ร ใ ห้ เ อ า ไ ห ม

ค น อ ย่ า ง เ ธ อ ไ ม่ มี วั น ไ ด้ เ จ อ ค น ดี ดี


...จำไว้เลยนะ...
...ไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้...
...ความรู้สึกที่ให้ไปไม่เอาคืน...
...แต่อย่าหวังว่าจะได้อะไรจากฉันอีกเลย...				
21 กรกฎาคม 2548 20:03 น.

ส่งเพื่อนไปAFS

วุ้นเส้นต้มยำ

คำสุดท้ายก่อนจากลา...

สะอึกสะอื้นด้วยน้ำตาที่หลั่งไหล T_T

เธอคือเพื่อนรักของฉันตลอดไป

ไม่ว่านานแค่ไหนยังห่วงใยกัน

อ้อมกอดครั้งสุดท้าย

แทนความรู้สึกมากมายที่มีเสมอ

ตราบนานเท่านานยังมีฉันและเธอ

อยู่ ณ ที่นี้เสมอ ชั่วนิรันดิ์

มือที่โบกช้าๆ

ยืดเวลาให้นานเท่าที่จะทำได้

อยากมองหน้ากันอย่างนี้...ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่

เราจะได้พูดคุยกันเหมือนเดิมอีกที

วินาทีที่หันหลัง

เขื่อนน้ำตาก็พังอย่างหยุดไม่ได้

กลัวจะไม่ได้เจอ...กลัวเธอจะเปลี่ยนไป

เสียงที่ดังก้องอยู่ในใจ "อย่าลืมกัน" 


...เพื่อนแป้งไป AFS สองคน....

...แพรว...กะ...ฝน...

...แพรวไป USA ....ฝนไปเดนมาร์ก...

...ไปอยู่นั่นปีเต็มๆ...

...ป่านนี้...ฝนก็คงจะกำลังบินอยู่บนฟ้า...

...แล้ว...แพรวก็คงกำลังเตรียมตัวเดินทาง...

....โชคดีน้าทั้งสองคนเลย...

....ปีหนึ่ง...แป้งหวังว่ามันคงจะผ่านไปเร็วๆ...

....คิดถึงกันบ้างนะ...ให้รูปไว้ดูต่างหน้าแล้ว...

....เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะๆ...

....อย่าไปหลงเสน่ห์เมืองเขาจนลืมเมืองเรานะ...โดยเฉพาะหนุ่มๆ...อิอิ...

....ว่างๆก็เมลล์มาคุยกัน...

....จะนับวันรอเธอกลับมา...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++				
16 กรกฎาคม 2548 18:32 น.

ัY_Y เหตุผลโง่ๆ..ดีเกินไป Y_Y

วุ้นเส้นต้มยำ

รู้ว่ามันเป็นเหตุผลโง่ๆ...ข้อหนึ่ง

แต่...ถึงยังไงก็ดีกว่าไม่มีเหตุผล

มันเป็น...เหตุผลที่ดีที่สุด...ของผู้หญิงธรรมดาซักคน

ที่ไม่อยากให้เรื่องราวจบลง...ด้วนความสับสน...ไม่เข้าใจ

"เธอดีเกินไปสำหรับฉัน" 

บอกกันตรงๆกับเธอ...ในวันนี้

เปล่า...ฉันไม่ได้ชอบคนเลว...ก็ยังชอบคนดี

แต่ที่บอกเธอวันนี้...เพราะเธอดีเกินไปจริงๆ

ฉันรู้...เธออาจไม่เข้าใจนัก

ก็อยากให้รู้...ยังรักเธออยู่เสมอ

ก็เพราะรักมาก...เลยไม่อยากฉุดรั้งเธอ

วันหนึ่ง...เธอจะต้องเจอ...คนดีๆที่เหมาะสมกับเธอ...สักคน


++ ขอโทษนะ ++
เราไม่สามารถที่จะเป็นคนดีแบบเธอได้
และที่ผ่านมาเราก็ดีแต่ทำให้คนดีๆอย่างเธอเจ็บปวด
++ เราเสียใจที่มันต้องเป็นแบบนี้ ++				
9 กรกฎาคม 2548 15:51 น.

// ส ว น ท า ง //

วุ้นเส้นต้มยำ

ฉันไม่ได้ต้องการก้าวก่ายชีวิตเธอ
ทุกครั้งที่เจอแค่อยากส่งยิ้มให้
รู้ดีเธอมีเจ้าของแล้วไม่เป็นไร
ไม่ได้ต้องการหัวใจ...อยากเห็นเธอสบายใจเท่านั้นเอง

ฉันไม่ได้ทำเพื่อเรียกร้องความสนใจ
ที่ทำไปเพียงอยากให้เธอรับรู้บ้าง
รอยยิ้มของฉันตอนเราเดิน...สวนทาง
ถึงเป็นแค่รอยยิ้มบางๆแต่มันออกมาจากใจ

ฉันไม่เคยคิดที่จะไปแทนที่เขา
เพราะรู้ดีว่าเรื่องของเราเป็นไปไม่ได้
เวลาเราเดินสวนกันเธออึดอัด...ฉันเข้าใจ
อธิบายให้เขาฟังได้ไหม?  
ฉันไม่ได้อยากวุ่นวาย...แค่รักเธอ
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวุ้นเส้นต้มยำ
Lovings  วุ้นเส้นต้มยำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวุ้นเส้นต้มยำ
Lovings  วุ้นเส้นต้มยำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวุ้นเส้นต้มยำ
Lovings  วุ้นเส้นต้มยำ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวุ้นเส้นต้มยำ