31 พฤษภาคม 2554 15:22 น.

โรสแมพ (Rose Map)

สีเมจิก

3tghq.jpg

ร้อยเส้นด้ายสนเข็มอย่างเต็มใจ
ร้อยมาลัยดอกไม้หลากหลายสี
บรรจงวางเทียบเคียงเรียงอย่างดี
บานตูมคลี่สอดรับสลับลาย

จัดเตรียมทุกสิ่งอย่างข้างในจิต
เพ่งพินิจคิดครวญทวนความหมาย
เล็งด้านมุมจับคล้องส่องต้นปลาย
ดึงเส้นด้ายลงมาตาเพลินดู

ตัดกิ่งช่อกุหลาบอย่างซาบซึ้ง
ภาพตราตรึงสีสันเด่นงามหรู
ความคิดพลันบรรเจิดเปิดประตู
มะลิคู่รักขาวสกาวตา

หยิบมะลิดอกรักปักจำปี
สัดส่วนมีความต่างเป็นอย่างว่า
กุหลาบรวมด้ายร้อยค่อยนำพา
ดึงรวมมาชิดแนบแอบอิงกัน

ความแตกต่างช่วยเน้นเห็นความสวย
เป็นไปด้วยครรลองของสีสัน
ขาวเขียวส้มเหลืองแดงร่วมแบ่งปัน
มาลัยพลันงดงามยามแลมอง				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสีเมจิก
Lovings  สีเมจิก เลิฟ 1 คน

din

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสีเมจิก
Lovings  สีเมจิก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสีเมจิก