27 ธันวาคม 2553 18:53 น.

บน-ล่าง

สีเมจิก

บน  : สวรรค์
ล่าง  : นรก

บน  :  หลังคา
ล่าง  :  ฝ้าเพดาน

บน  :  ขอให้ลูกรวยๆ จะถวายหัวหมู พร้อมเครื่องเซ่น (เทวดามองมา)
ล่าง  :  จุดธูป ก้มกราบลงที่พื้น (คนเงยหน้ามองเทวดา)

บน   : ไหล่
ล่าง   : เอว


บน  : 485931
ล่าง  : 53				
27 ธันวาคม 2553 18:52 น.

บน-ล่าง

สีเมจิก

บน  : สวรรค์
ล่าง  : นรก

บน  :  หลังคา
ล่าง  :  ฝ้าเพดาน

บน  :  ขอให้ลูกรวยๆ จะถวายหัวหมู พร้อมเครื่องเซ่น (เทวดามองลงมา)
ล่าง  :  จุดธูป ก้มกราบลงที่พื้น (คนเงยหน้า ตาพริ้ม มองเทวดา)

บน   : ไหล่
ล่าง   : เอว

บน  : 485931
ล่าง  : 53				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสีเมจิก
Lovings  สีเมจิก เลิฟ 1 คน

din

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสีเมจิก
Lovings  สีเมจิก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสีเมจิก