29 มิถุนายน 2548 23:29 น.

อเวจีใจ

สุญญะกาศ

น้ำเป็นสายพรายร่วงเมื่อดวงเนตร     
ยลมูลเหตุแห่งสุขสนุกสนาน
ที่แห่งเก่าเราดำเนินหาเนิ่นนาน      
เพียงแค่ผ่านกาลเวลามาค่อนปี

บัดนี้น้องยลแล้วไม่แคล้วทุกข์        
ในใจถูกบั่นทอนร้าวรอนศรี 
ยากจะหักถอดถอนอ่อนฤดี           
เมื่อภาพพี่ซ้อนคู่อยู่กับดวง

ประหลาดนักได้ประจักษ์กับกาลต่าง    
จากสว่างกระจ่างจับดังกับสรวง
ต้องทลายหายลับดับทั้งปวง  
กลายเป็นห้วงบ่วงแห่งอเวจี                  

โอ้พี่เอ๋ยน้องเคยอยู่แนบคู่ 
ตระกองจ้องมองอยู่ณที่นี้
ใจสลายมลายสิ้นสมประดี
น้องไม่มีพี่แล้วนะแก้วเอย
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุญญะกาศ
Lovings  สุญญะกาศ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุญญะกาศ
Lovings  สุญญะกาศ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุญญะกาศ
Lovings  สุญญะกาศ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสุญญะกาศ