14 เมษายน 2549 14:54 น.

^_^

สุญญะกาศ

    ขอน้ำทิพย์หยิบปรุงจรุงกลิ่น
บรรจงรินรดหลากจากสองแขน
บรรเทาคลายหายทุกข์มีสุขแทน
ดั่งเนาแคว้นแดนบุหงาสุราลัย^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^  ^_^				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุญญะกาศ
Lovings  สุญญะกาศ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุญญะกาศ
Lovings  สุญญะกาศ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุญญะกาศ
Lovings  สุญญะกาศ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสุญญะกาศ