21 พฤษภาคม 2549 01:10 น.

วิญญาณปู่จะร้อง...

สุญญะกาศ

เมืองใกล้แยกแตกตรึกข้าศึกรู้
เฝ้ารอดูวันเข่นเป็นฉนำ
สมานรักหักเปราะเพราะคาวคำ
จวบฟ้าดำนำไพรีเข้าตีเวียง

คืนเดือนมืดยืดยาวราวชั่วกัป
ด้วยสลับสีชาดหวิวหวาดเสียง
ดาบวาววับสับเนื้อเถือรายเรียง
หลายสำเนียงโหยร้องก้องตำบล

พัทธสีมาหาเว้นเป็นไฟปรก
ต่างตระหนกตื่นรี้หนีสถล
ต่อให้หลบเร้นหายในสายชล
หาได้พ้นเงื้อมอริผิจะตาม

สุดท้ายคนโดนยุดฉุดด้วยหวาย
ร้อยร่างกายที่ข้อเอ็นเป็นคำถาม
สามัคคีดีไว้ใช่เดินตาม
ฤๅอยากล่ามร้อยเอ็นเช่นเชลย
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุญญะกาศ
Lovings  สุญญะกาศ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุญญะกาศ
Lovings  สุญญะกาศ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุญญะกาศ
Lovings  สุญญะกาศ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสุญญะกาศ