13 สิงหาคม 2550 16:47 น.

คอย..

สุญญะกาศ

คอยเช็ดตัวดึกดื่นเมื่อคืนไข้
คอยอภัยแม้คนหลากมาถากถม
คอยเป็นห่วงดั่งดวงจิตติดเป็นปม
แม้ผสมล้านถ้อยยังน้อยเอย..				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุญญะกาศ
Lovings  สุญญะกาศ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุญญะกาศ
Lovings  สุญญะกาศ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุญญะกาศ
Lovings  สุญญะกาศ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสุญญะกาศ