27 มกราคม 2553 18:56 น.

มนุษย์

หมองอิง

โลก...ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดหรอกนะ...
ผู้คนมากหน้า....เลวร้าย...
น้อยคนนัก..ยากจะหา...ใครจริงใจ...
คงพึ่งใคร...ไม่ได้...นอกจากตัวเอง...
นี่แหละหนา..สังคมมนุษย์...
มีแต่แก่งแย่ง..ยื้อยุด...ข่มเหง..
มองทางใด..คลับคล้าย..วังเวง..
สะท้อน.ภาพตัวเอง..ยังวุ่นวาย..
หยุดเถอะนะ..แค่หยุดพัก..
กลับมาตั้งหลัก..แล้วพักให้หาย.
เริ่มต้นที่ "ศูนย์" แล้วค่อยเดิน..ต่อไป...
1-2-3 ... ก้าวใหม่... ด้วยใจ..ที่แข็งแรง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหมองอิง
Lovings  หมองอิง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหมองอิง
Lovings  หมองอิง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหมองอิง
Lovings  หมองอิง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงหมองอิง