20 มีนาคม 2551 17:22 น.

เพรงพุทธะ

หมึกมรกต

น้อมจันทร์สู่ใจ 
เหม่อมอง 
จ้องจันทร์ 
เพ้อฝันร่ำไป 
เหลียวมองจ้องใจ 
เห็นความเคลื่อนไหว 
แห่งอารมณ์ 
บนวิถีเก่าเก่าเช้ายันค่ำ
ลำนำมารร้ายร่ายรำอยู่
อัตคัดรันทดหมดทางสู้
เธอยืนอยู่โดดเดี่ยวอย่างเดียวดาย


เธอ...ผู้เหม่อลอย
นั่งหงอยหงอยเศร้าหมองและร้องไห้
กักขฬะเกาะกุมสุมทรวงใน
เธอหวั่นไหวสิ้นหวังจนพังภินท์


กฎแห่งกรรม...อันธรรมดา
รู้ไหมว่าเธอลืมกฎจนหมดสิ้น
ตื่นลืมตาเพื่อเผาไหม้ไฟทมิฬ
แล้วมลทินทุกข์รันทดจะลดละ


นั่น...ดอกบัวกำลังบาน
นกขับขานเสรีเพลงอิสระ
แลประสบพบวิมุตเพรงพุทธะ
ดอกไม้จะชื่นหวานบานในใจ
น้อมจันทร์สู่ใจ 
เหม่อมอง 
จ้องจันทร์ 
เพ้อฝันร่ำไป 
เหลียวมองจ้องใจ 
เห็นความเคลื่อนไหว 
แห่งอารมณ์ 


........................ **..**....................... 

 จะรินหยาดหมึกมรกตจารจดถ้อย
เพื่อสานรอยงานกวีมิผันผ่าน 
นำสัจจะผสมอุดมการณ์ 
สืบสายธารศรัทธาภาษาไทย

........................ **..**....................... 				
2 ธันวาคม 2548 13:28 น.

ชาวไทยโพเอ็มน้อมใจถวายพระพร

หมึกมรกต

๏เดชะ องค์อุตมัตถ์สัจจโมกข์ เฉลิมโลกโลกุตร์ 
ไหว้วิมุติมิ่งผล ส่องสกนธ์ก่องแก้ว
แพรวโกมุทปรมัตถ์ น้อมไตรรัตน์เฉลิมขวัญ
แทบเทวัญเทเวศน์ ทัวสาเกตสาคร นบบิดรมารดา
อุปัชฌาคุณาจารย์ โปรดประทานสุขสันต์
หฤหรรษ์ทั่วหล้า ข้าจักลิขิตถ้อย จรรโลงร้อยโคลงกานท์ 
ให้แตกฉานอรรถรส ปรากฏเกียรติคู่ฟ้า
เจิดจรัสแหล่งหล้า สง่าแท้ผ่านไผท ไทยเทอญฯ

........................ **..**....................... 

๏ ๏เบิกฟ้าเบิกขวัญเบิกแผ่นดิน๏ ๏
        ๏กลอน๘๏

๏ทิวาห้าธันวาคมราชสมภพ 
เย็นสงบงามสง่าเปล่งราศรี 
นางฟ้าฟ้อนอ่อนฟ้าฉ่ำธาตรี 
โปรยมาลีเรืองรุ่งสู่กรุงไกร 

๏เทพสววรค์ดีดสีดนตรีทิพย์ 
เดือนลอยลิบพร่างพราวสกาวใส 
สุรีย์ฉายแสงฟ้าอ่าอำไพ 
รับทรงชัยเถลิงพระชาติราชประชา 

๏นามเจ้าฟ้าภูมิพลมงคลรัตน์ 
ผ่องประภัทร์ภูมิบาลศานติหล้า 
ทั่วถิ่นไทยทรงอาตม์โปรดยาตรา 
แผ่รักษาสุขสมชาติร่มเย็น 

๏เป็นบุญของผองไทยหาไหนแล้ว 
ช่างผ่องแผ้วเกียรติศัพท์ดับทุกข์เข็ญ 
เย็นศิระบารมีศรีบุญเพ็ญ 
ด้วยพระเป็นพ่อหลวงของปวงไทย

........................ **..**....................... 

๏ ๏สดุดีพระราชจริยวัตร๏ ๏
      ๏โคลง๔๏

๏เสาวพนเสาวภาคย์พร้อง เพี้ยงสวรรค์ 
ด้วยเดชะไอศวรรย์      สฤษฏ์สร้าง 
เฉลิมราษฎร์เฉลิมขวัญ    เฉลิมสุข สันต์เฮย 
ด้วยพระอาตมะอ้าง       เอกฟ้าบารมี 

๏หมอกร้ายกรายฟากฟ้า   มาฟัน 
นรชนทนทุกข์ทัณฑ์      แทบดิ้น 
ยื่นพระหัตถ์ขจัดสรรพ์    เปลี่ยนสิ่ง 
ภัยเภทเหตุร้ายสิ้น       สยบลี้หนีหาย 

๏ใดทุกข์ใดยากแค้น     ความจน 
ธ ขจัดทุหแห่งหน       แผ่นหล้า 
ใดใดห่างพืชผล         ผลาพลั่ง 
ธ ประทานพืชฟ้า        ค่าฟื้นยืนยง 

๏น้ำพระทัยกว้างกว่ากว้าง ปฐพี
ไกลกว่าฟ้าธาตรี        แต่ใกล้
แม้ไกลหากไทยมี       ไปนั่น
ก้าวย่างเหยียบพระบาทไท้ เทียบแท้ทั่วถึง

........................ **..**....................... 

๏ ๏เอกองค์ทรงทศพิธราชธรรม๏ ๏
      ๏วสันตดิลกฉันท์๑๔๏

๏ไท้เธอ ธ ทรงทศพิธ์ธรรม  บริกรรมคุณากร 
ทานศีลพิสุทธิ์สถิตะศร     สละเพื่อพสกสาย 

๏ทั้งทรัพฺยะยศศฤงคาร    พิพิธ์ทานมิเสื่อมคลาย 
กอปรฺกิจะอาชชวะหมาย    ธระเทิดภิย์โยสาร 

๏มัทฺท์วํผนวกตปะวิมล     พิริย์พ้นภัยพาล 
อกฺโกธะถือสนะติบาล       อวิหิงฺสะการี 

๏อีกขันติเทิอดวรวิเศษ    มละเดชมนินทรีย์ 
ครองร่วมอฺวิโรธนะสุขี      ฐิติยั้งจิรังเทอญ

........................ **..**....................... 

๏ ๏รัฐราษฎร์ร่วมใจถวายพระพร๏ ๏
      ๏กาพย์ฉบัง ๑๖๏ 

   ๏ไหว้เทพเทวาอมร           เลิศการณ์คุณากร
พรมพรอำนวยอวยชัย

   ๏เลิศล้ำจำรัสรัชสมัย           ทวีนิรามัย
ตรายใดใดไป่มี

   ๏วอนไหว้ไตรรัตน์ฉัตรศรี      ไพสิฐโศภี
โศภิตโสภาสถาพร

   ๏พระชนม์พละอดิศร           กำจายกำจร
จบแจ้งเจิดจ้าอาจิณ

   ๏เฉิดฉัตรเฉลิมนามสยามมินทร์  ก้องฟ้าธานินทร์
เป็นปิ่นจักรีนิรันทร์เทอญ

........................ **..**.......................

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
      ข้าพระพุทธเจ้า
 สมาชิกเวบไซต์ไทยโพเอ็ม				
23 กันยายน 2548 17:52 น.

*

หมึกมรกต

เจ้าฟ้าหายากเพี้ยง      หาเพ็ชร ม่วงพ่อ
ทูลกระหม่อมมหิดลเม็ด   เขื่องซ้ำ
โอดครวญฤาด่วนเสด็จ    ศิวโลก เสียรา
สยามชาติประยูรญาตช้ำ   วิโยคเศร้าเสียดาย แสนฮือ 


๒๔ กันยายน วันมหิดล

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์


True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind
(ความสำเร็จมิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น หากแต่เป็นการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์)


I do not want you to be only a Doctor, but l also want you to be a Man
ฉันไม่ได้ต้องการให้เธอเป็นเพียงหมออย่างเดียวเท่านั้น แต่ฉันต้องการให้เธอเป็นคนด้วย


                              พระราชดำรัสของพระราชบิดา				
3 สิงหาคม 2548 14:48 น.

...แม่ของแผ่นดิน...

หมึกมรกต

เบิกฟ้าเบิกขวัญเบิกแผ่นดิน
    ๏ ๏กลอนสุภาพ๏ ๏

   ๏ทิวาทิพย์สิงห์สิบสองเพชรส่องแสง
งามเจิดแจ้งไพจิตรสถิตสยาม
บัลลังก์รัตน์ฉัตรแก้วเพริศแพร้วตาม
รองรับรามโศภินแผ่นดินทอง

   ๏นางฟ้าฟ้อนโปรยฟ้าดาราขวัญ
เทพสวรรค์บรรเลงเพลงกึกก้อง
สุรีย์พร่างสว่างวาวพราวลำยอง
ผกากรองโชยกลิ่นรินรื่นรมย์

   ๏เทพถวายพรพุทธพิสุทธิ์ใส
พระพายไล้โลมอุ่นบุญเสกสม
เดือนฉายแสงแข่งดาวพราวพริ้งพรม
เสียงระงมลิ่วลิบทิพย์ดนตรี

   ๏ต่างรับขวัญศิริโฉมบรรโลมหล้า
สิริสง่างามเลิศประเสริฐศรี
สิริศักดิ์ลักษณาบารนี
สิริศรีโสภัทรวัฒนา

   ๏สิริธรอ่อนหวานปานผาณิต
สิริจิตเจริญสมคมคุณค่า
สิริเพ็ญเย็นล้ำฉ่ำศรัทธา
คือแก้วฟ้า สิริกิติ์ พิศประไพ

งามล้ำพระราชกรณียกิจ
   ๏ ๏โคลงสี่สุภาพ๏ ๏

๏เย็นย่ำเย็นหยาดฟ้า   ราชินี
เย็นพระราชกรณี-      ยกิจเกื้อ
เย็นพระราชเสาวนีย์    เสาวภาคย์
เย็นพระราชหฤทัยเอื้อ  โอบอุ้มพสกสยาม

๏ใดใดเยือนยากแค้น  ความจน
ธ ขจัดทุกแห่งหน    แผ่นหล้า
ใดใดห่างพืชผล       ผลาพลั่ง
ธ ประทานพืชฟ้า      ค่าฟื้นยืนยง

๏ศิลปะศิลปาชีพล้วน   พัฒนา
ดำริคู่ชีวา            ใฝ่ฟื้น
น้ำป่า ธ รักษา        สืบต่อ
เพื่อไพร่ฟ้าประชาชื้น   ชื่นน้ำทำกิน

๏น้ำพระทัยกว้างกว่ากว้าง ปฐพี
ไกลกว่าฟ้าธาตรี        แต่ใกล้
แม้ไกลหากไทยมี       ไปนั่น
ก้าวย่างเหยียบพระบาทไท้ เทียบแท้ทั่วถึง

๏ทรงรักษ์ชาติศาสน์พร้อม เพรียงกัน
เปรียบประทีปส่องชีวัน    ยิ่งแล้ว
ตรากตรำห่อนรำพัน      บั่นบุก
หวังชาติศาสนะแผ้ว      พิสุทธิ์พร้องไพศาล

    ร่มฟ้าร่มแผ่นดิน
๏ ๏สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙๏ ๏

   ๏ศรีศรีไท้สิริกิติ์สุลักษณบดี 
เอกราชินีศรี               สยาม

   ๏คู่บุญบารมิจอมจักรีจิรพระนาม
เฟื้องฟุ้งจรุงคาม            นิคม

   ๏คงค่าไทยวิไลวิลาศวิชยรมย์
ไท้เทียรฆเพียรสม          ประสงค์

   ๏ร่มฟ้าบารนิไท้เทวีกิรติองค์
ยิ่งยศภิย์โยยง             นรี

   ๏สืบสายสันตติในมไหศุริยศรี
แห่งราชธานี               บวร

   ถวายพระพร
๏ ๏กาพย์ฉบัง ๑๖๏ ๏

   ๏ไหว้เทพเทวาอมร           เลิศการณ์คุณากร
พรมพรอำนวยอวยชัย
 
   ๏เลิศล้ำจำรัสรัชสมัย          ทวีนิรามัย
ตรายใดใดไป่มี

   ๏วอนไหว้ไตรรัตน์ฉัตรศรี       ไพสิฐโศภี
โศภิตโสภาสถาพร

   ๏พระชนม์พละอดิศร           กำจายกำจร
จบแจ้งเจิดจ้าอาจิณ

   ๏เฉิดฉัตรเฉลิมนามสยามมินทร์  ก้องฟ้าธานินทร์
คู่ปิ่นจักรีนิรันทร์เทอญ

     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
          ข้าพระพุทธเจ้า
       นักเขียนแห่งไทยโพเอ็ม

     ...ร่วมลงนามถวายพระพร...

				
28 กรกฎาคม 2548 23:39 น.

...ภาษาไทย...

หมึกมรกต

๒๙ กรกฎา วันภาษาไทยแห่งชาติ
...ไหว้ครู...

๏ประกายเกล็ดเพชรรัตน์จำรัสเลิศ 
งามชูเชิดโชติชื่อบรรลือสยาม 
ศักดิ์ไทยเพิ่มเสริมยศปรากฏตาม 
เหมือนสูรย์ยามเยือนส่องผ่องอัมพร 

๏เริงระบำรำเต้นเล่นทีท่า 
เป็นลีลาเอกลักษณ์เอกอักษร 
เหมือนเกิดแก้วแพร้วพร่างกลางนคร 
เสริมสุนทรวรรณกรรมให้กำจาย 

๏ด้วยกล่าวเกริ่นกาพย์กลอนสุนทรถ้อย 
เป็นรุ้งร้อยรอยงานประมาณหมาย 
คำแปดคำเรียงคำจำเรียงราย 
งามเฉิดฉายยงอยู่คู่ขวัญกัลป์ 

๏หวนสะท้อนให้สะท้านธารความคิด 
ปลุกชีวิตด้วยคุณค่าภาษาสวรรค์ 
คำกวีไหววิเวกเศกวงวรรณ 
เพื่อรังสรรค์วรรณศิลป์ถิ่นแหลมทอง 

๏ทุกคารมคมคำยังย้ำผ่าน 
ทุกผลงานบทกวีไม่มีสอง 
นามท่านภู่พริ้งสะพรั่งยังเรืองรอง 
ยังคงครองความวิจิตรนิจนิรันดร์...


...ในนามนักกลอน...

๏เป็นนักกลอนนอนเปล่ากันเข้าไป 
ก็กระไรอยู่หนานะเพื่อนเอ๋ย 
หากห่างหายคลายเคลื่อนไม่เหมือนเคย 
คงเปรียบเปรยเป็นดอกไม้ในป่าช้า 

๏เป็นนักกลอนควรสลักอักขระ
ด้วยพจ-มานหอมที่พร้อมค่า
สร้างสุนทรวรรณศิลป์ด้วยวิญญาณ์ 
สืบสายธารศรัทธาภาษาไทย 

๏เป็นนักกลอนความกล้าควรปรากฏ 
เพื่อร่ายพจน์ไพสิฐสถิตสมัย 
เพื่อสืบสานวรรณศิลป์มิสิ้นไป
เพื่ออำไพเพริดฟ้าสถาพร

๏เป็นนักกลอนนอนเปล่าไม่เข้าท่า 
เชิญรี่มาร่วมรักษ์ในอักษร 
ปลายปากกาจะปรากฏเป็นบทกลอน 
ให้กระฉ่อนขึ้นชื่อด้วยมือเธอ

 

...รังสฤษฎ์มธุรส...

๏จงเปล่งแสงสะท้อนแก้วแววกวี 
เพื่อสุนทรีย์คีตลักษณ์ศัพท์อักษร 
ให้ปรากฏร้อยกรองทำนองกลอน 
สืบสุนทรศรัทธาภาษาไทย 

๏โอ้...อัญมณีแห่งชีวิต 
จะวิจิตรพิสดาร์ทุกสมัย 
สร้อยอักษรโศภิตสนิทใน 
ความอำไพองอ่าสง่างาม 

๏ละมุนละไลอักโขมโนรถ 
พึงร่ายพจน์รังสฤษฎ์สถิตสยาม 
ย้อมอักษรอ่อนช้อยร้อยเนื้อความ 
แฝงด้วยนามนัยหมายให้ขบคิด 

๏ปากกามีในมือเธอถือไว้ 
ตะเกียงเก่าจุดใหม่ให้ไฟติด 
ภาพสลัวบางเบาเงาชีวิต 
นั่นแหล่ะมิตร..หัวใจในตัวเธอ...

 

...สืบสาน ปณิธานแห่งภาษา...

๏มโนมัยลอยลิ่วปลิวฟ้า 
ไหวลีลาหลากหลายลายอักษร 
ผจงถ้อยร้อยถักสลักกลอน 
ให้สุนทรสุนทรีย์ชูชีวัน 

๏น้ำร่วงรุ้งโรยราวพราวโปรยเพชร 
ดั่งกลเม็ดพริ้งเพริศอย่างเฉิดฉัน 
รวมความงามความหมายไว้ด้วยกัน 
เลอเลิศสรรพ์กุศลศิลป์กินใจเมือง 

๏ปณิธานจารไว้ให้จำจด 
เพื่อหยาดหยดความงามตามต่อเนื่อง 
อ่อนละลวยพวยพุ่งสู่รุ่งเรือง 
ให้ฟูเฟื่องอมตะอกาลิโกฯ 


...หมึกมรกต
 
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหมึกมรกต
Lovings  หมึกมรกต เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหมึกมรกต
Lovings  หมึกมรกต เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหมึกมรกต
Lovings  หมึกมรกต เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงหมึกมรกต