24 กันยายน 2554 21:06 น.

ชื่อของบัว

อรุโณทัย

บัวเป็นบุปผาค่าสูงส่ง
บัวดำรงอยู่กลางธาราใส
บัวหลากพันธุ์หลากสีจำแนกไว้
บัวบังใบกลายเป็นยันต์ป้องกันภัย

บัวสวรรค์อยู่บนดินถิ่นกำเนิด
บัวลอยเลิศรสหวานชื่อขานไข
ขนมบัวลอยฝีมือกลอยใจ
หากใครได้ลิ้มลองต้องนิยม

บัวผันแลบัวเผื่อนมาเป็นคู่
หากมองดูไม่พินิจต้องขื่นขม
บอกบัวเผื่อนเป็นบัวผันพลันระทม
อาจโง่งมในสายตาของบางคน

จงกลนี ชื่อบัวเรียกหลากหลาย
บัวกินสาย บัวขม  เริ่มสับสน
บ้างก็เรียกบัวแดง กลางสายชล
น้ำไหลวนโอนอ่อนสายบัวแดง

วิกทอเรีย บัวกระด้ง ต้องจำจด
ใหญ่กว่าทั้งหมด ขอแถลง
ใบก็ใหญ่ ดอกก็ใหญ่ กลิ่นหอมแรง
จะแสดงความหอมยามค่ำคืน

บัวลูกแก้ว บัวตะกั่วและบัวกลุ่ม
ฟังแล้วกลุ้ม มีชื่อบัว เป็นอย่างอื่น
กลับกลายเป็นชื่อลายไทยอย่างยั่งยืน
บัวโรยรื่นเป็นบัวแห้งสีบัวโรย

บัวบังใบบ้างบอกอย่าอ้างเอ่ย	
กับหญิงเลยเดี๋ยวนางอายทิ้งให้โหย
อันบัวใสบัวนางใช่บัวโรย
จะโอดโอยเพราะเล็บเหน็บให้เจ็บกาย

อาจต้องใช้ใบบัวบกแก้ฟกช้ำ
จึงขอย้ำอย่าเอ่ยให้เสียหาย
อาจถูกต่อว่าทะลึ่งจริงหนอชาย
เมื่อหญิงอายอาจหลบลี้หนีไป

บัวเป็นบุปผาค่าสูงส่ง
บัวดำรงอยู่กลางธาราใส
บัวหลากพันธุ์หลากสีจำแนกไว้
ความยิ่งใหญ่ของบัวคือคู่บุญ ฯ

อรุโณทัย
๒๔ กันยายน ๒๕๕๔				
17 กันยายน 2554 15:29 น.

เพียงใฝ่ดี

อรุโณทัย


เพียงสถิตในใจไม่แปรเปลี่ยน
แม้วนเวียนแห่งวัฏสงสาร
มุ่งทำดีด้วยจิตสนิทนาน
ไม่หักหาญรานร้าวให้เสื่อมวงศ์

เป็นมนุษย์สุดประเสริฐคือความคิด
ที่พิชิตสรรพสัตว์อย่าลืมหลง
มีสติไตร่ตรองให้ยังคง
เป็นเผ่าพงศ์ผู้ประเสริฐอย่างภูมิใจ

อย่าทำตนต่ำศักดิ์รักสนุก
ส่ำสัตว์ทุกชนิดทั้งน้อยใหญ่
ต่างเบียดเบียนบีฑาคร่ากันไป
เพียงปองใฝ่โลกียสุขแห่งอารมณ์

จงมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค
ด้วยหาญหักฤดีที่เหมาะสม
ยึดสายกลางทางเดินที่นิยม
เพื่อสังคมส่งเสริมพฤติกรรมดี

เพียงสถิตในใจไม่แปรผัน
หมายฝ่าฟันอุปสรรคแห่งวิถี
เพื่อชีวิตเป็นสุขทุกนาที
อย่าได้มีคิดบาปตราบนิรันดร์ ฯ

อรุโณทัย
๑๗ กันยายน ๒๕๕๔

				
9 กันยายน 2554 22:10 น.

"เหงา"

อรุโณทัย

เหงา ในความเหงายังมีฝัน
ฝัน ในความฝันยังว้าเหว่
อยู่เดียวดาย ริมชายทะเล
ดูคลื่นเห่รับขวัญวันเดียวดาย

เศร้า ในความเศร้ายังมีสุข
สุข มีความสุขก็เหือดหาย
ยังตรอมตรมระทมทุกข์แทบวางวาย
เมื่อใจหมายไขว่คว้าหาความรัก

ทุกข์ ในความทุกข์ปลุกความหวัง
หวัง เพียงลำพัง ต้องคิดหนัก
หากจะเอ่ยความนัย ถึงความรัก
เขาจะหักหาญใจไม่รับไมตรี

อยู่เดียวดายชายทะเลเหมือนมีสุข
เหงา เศร้า ทุกข์ ยังติดตามไปทุกที่
สุข สมหวังนั้นหรือจะมามี
ด้วยเหตุนี้จึงเหงาเป็นเงาตนฯ


อรุโณทัย
๙ กันยายน ๒๕๕๔				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟอรุโณทัย
Lovings  อรุโณทัย เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอรุโณทัย
Lovings  อรุโณทัย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอรุโณทัย
Lovings  อรุโณทัย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอรุโณทัย