20 มีนาคม 2545 10:19 น.

มีให้แค่ความห่วงใย

อาทิตย์ไม่ลืมวัน

มีแต่ความห่วงใย         

ไม่มีอะไรมากกว่านี้

มีแต่ความปรารถนาดี    

อย่าคิดให้มันมีอะไร..มากมาย

เป็นความห่วงใยล้วน..ล้วน

ที่ไม่อาจชี้ชวนให้เธอเข้าใจได้

เพียงอยากพูดอยากทักทาย

ไม่ได้มีความหมายมากกว่านั้นเลย				
20 มีนาคม 2545 10:19 น.

อดทนอีกนิดนะ

อาทิตย์ไม่ลืมวัน

พระอาทิตย์สีส้ม

ลมพัดเบา..เบา

มองฟ้าเศร้า..เศร้า

เธอรู้สึกเหงาบางไหม

เอารูปเธอมาวางตรงหน้า

มองแววตาด้วยความห่วงใย

อย่าอ่อนแอ..อย่าร้องไห้

ฉันมีกำลังใจมาฝาก

อดทนอีกนิดนะ

ฉันนี่หนะ..ก็คิดถึงเธอมาก

ไม่อยากให้เราต้องจาก

หากแต่ว่ามันจำเป็น				
9 มีนาคม 2545 12:57 น.

คิดถึงบ้างไหมคนดี

อาทิตย์ไม่ลืมวัน

ปรับทุกข์กับหมู่ดวงดาว..
ว่ากำลังปวดร้าวและหม่นไหม้
ขอบคุณสายลมอุตส่าห์เห็นใจ
พัดคำไปถามคนไกล..คิดถึงบ้างไหมคนดี				
5 มีนาคม 2545 10:33 น.

เอื้อมไม่ถึง

อาทิตย์ไม่ลืมวัน

ฉันไม่อาจเอื้อมถึง
ฉันก็จึงเพียงแค่ฝัน
หวังก็แค่จะผูกพัน
แต่กระนั้นยังเลือนลาง
กลับมาคิดดูใหม่
มองไปด้วยใจกว้าง
ขอเป็นเพียงจุดจาง..จาง
มีสิทธิ์บ้างในใจเธอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาทิตย์ไม่ลืมวัน
Lovings  อาทิตย์ไม่ลืมวัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาทิตย์ไม่ลืมวัน
Lovings  อาทิตย์ไม่ลืมวัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาทิตย์ไม่ลืมวัน
Lovings  อาทิตย์ไม่ลืมวัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอาทิตย์ไม่ลืมวัน