17 ตุลาคม 2550 12:53 น.

ทะเล โดนใจ

อาภาภัส

ทะเลโดนใจ  เที่ยวกับใครใจจึงโงน  จะล่องจ้องกระโจน จะเผ่นโผนก็สุขจริง
ยินทรายล้อคลื่นลม แอบนึกชมแม่เสือสิงห์ รักกันให้นานนิ๊ง ปิดเทอมชิงเที่ยวทะเล				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาภาภัส
Lovings  อาภาภัส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาภาภัส
Lovings  อาภาภัส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาภาภัส
Lovings  อาภาภัส เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอาภาภัส