23 กรกฎาคม 2552 15:00 น.

เสี้ยวเวลา

อาภาภัส

เพียงช่วงหนึ่งซึ่งฝันวันเลยผ่าน  เป็นเศษสานรอยดินทุกถิ่นฐาน
ยามต้องแสงอาจดูวาวตระการ    จ้องนับนานแค่เม็ดทรายในสายลม
ปลิวลิ่วล่องลอยเล่นเผ่นตามน้ำ   บางทีคล้ำดำด่างอย่างขื่นขม
เหตุด้วยถอยลอยหล่นตรงโคลนตม  ผู้นิยมหาไม่เห็นกระเด็นไกล
อยู่ใต้ตีนปีนตลิ่งก็บ่อยบ่อย        แต่ยังคอยคิดดีดีได้ไหม
จำต้องทนเกิดเช่นนี้คือเป็นไป     เศษละไมใสสว่างทางละมุน
มีจริงอยู่อยู่จริงสิ่งที่ชัด            พอนำขัดปัดแต่งแรงเนื่องหนุน
ผสมสีสวยสรรค์กลับเจือจุน        ใครมีบุญย่อมคิดออกบอกตรงตรง
เกิดจากไหนไปนอกหรือเนาถิ่น    เดินหรือบินอย่างกาหรืออย่างหงส์
ค่าดวงใจใช่ไหมบอกเผ่าพงศ์      เวรเป็นวงคงเวียนเปลี่ยนเพราะตน
อ่านอักษรกลอนหนึ่งซึ้งรสถ้อย     จึงแจงจ้อยลอยใจใช่สับสน
สมมุติสิ่งเม็ดทรายที่ปะปน         เช่นเชิงคนเชิงคิดติดกลอนกานท์				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาภาภัส
Lovings  อาภาภัส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาภาภัส
Lovings  อาภาภัส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาภาภัส
Lovings  อาภาภัส เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอาภาภัส