9 มิถุนายน 2553 15:21 น.

สื่อฝัน วันขอบคุณ

อาภาภัส

เก้ามิถุนายนมงคลเกษม            ใจอิ่มเอมด้วยซึ้งถึงพ่อหลวง
ทรงครองราชย์ประกาศด้วยทำทั้งปวง   สุขโชติช่วงเฉลิมหล้าอาณาไทย
พระราชดำรัสตรงจิตศักสิทธิ์เสริม     สง่าเติมมหาราชพิสุทธิ์ใส
เพชรล้ำเลิศมิเทียบเท่าพระหฤทัย     เปี่ยมน้ำใจเจิดจรัสวัฒนา
ปลูกค่าคนคนควรรู้ตัวตน           ซื่อส่งผลครอบครัวสุขหรรษา
เนื่องต่อสังคมงามผู้กล้า             สัจจวาจาเห็นเด่นเป็นแก่นเมือง
ไม้เติบโตต่อกิ่งสิ่งดีเกิด             พ่อประเสริฐสอนสั่งดังสร้างเหมือง
กองทุนใจได้กำไรไม่มีเปลือง         ชีวีเฟื่อง คุ้นคำ ให้ กระจายบุญ
คลังความดีที่ทวีประเทืองถิ่น          รักทำกิน กตัญญู ชู ช่วยหนุน
รักษาชาติประกาศด้วย คนรู้คุณ       โลกเวียนหมุน ดีสืบสาย ได้ ดีเติม
จากสำนึกจิตส่งตรงตั้งจิต             ดวงอาทิตย์โปรยแสงแรงสีเสริม
กราบพสุธา.พ่อแผ่นดิน.ผู้เผดิม       พละเพิ่ม ขอพระองค์ ทรงพลัง
          ............. ด้วยเกล้า
                 อาภาภัส
                ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
                				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาภาภัส
Lovings  อาภาภัส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาภาภัส
Lovings  อาภาภัส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาภาภัส
Lovings  อาภาภัส เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอาภาภัส