18 กรกฎาคม 2548 06:09 น.

ช่วยแจ้งกลับมาสักนิด

อาภาภัส

ถึงท่านผู้เป็นเจ้าของเว็บ
    เดี๋ยวนี้เว็บนี้อ่านได้อย่างเดียวหรือคะ  จะเขียนหรือส่งเรื่องไม่ได้แล้วหรือคะ  ตัวอักษรหากมีแบบตอนที่เป็นเวบเดิมๆ ตัวอักษรเลือกสีได้แบบนั้นน่าอ่านมากกว่า  แล้ว ขอเรียนถามว่าตรงที่เขียนว่ารายชื่อผู้ที่มีผลงานขึ้น ตรงนั้นจัดไว้เฉพาะสมาชิกที่เป็นเจ้าของเวบนี้หรือคะ  ที่เขียนมาถามเช่นนี้ เพราะดูเหมือนว่าอะไรในเวบนี้มันแปลกๆไป  แล้วก็ที่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกที่นี่ใช้ไม่ได้แล้วหรือคะ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาภาภัส
Lovings  อาภาภัส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาภาภัส
Lovings  อาภาภัส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอาภาภัส
Lovings  อาภาภัส เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอาภาภัส