21 ตุลาคม 2561 14:31 น.

ถามใจดู

อ.วรศิลป์

ชีวิตไม่ใช่ล็อตเตอรี่
คนจะดีไม่ใช่เพราะมีโชค
คนจะชั่วไม่ใช่เพราะดวงตก
ดีชั่วไม่ใช่โชคแต่อยู่ที่ใจ
ชีวิตไม่ใช่ล็อตเตอรี่
ไม่ถูกงวดนี้ยังมีงวดใหม่
การเกิดมาไม่ใช่เพื่อหากำไร
แต่เพื่อทำอย่างไรให้ดีงาม
ชีวิตไม่ใช่ล็อตเตอรี่
เรื่องฟลุคไม่มีไม่ต้องถาม
คนจะดีหรือคนจะทราม
อยู่ที่ความดีงามของจิตใจ
ชีวิตไม่ใช่ล็อตเตอรี่
ชีวิตไม่มีรางวัลเลขท้าย
แต่ละวันที่เวียนว่าย
เสียหรือได้....ลองถามใจตัวเอง
(21.10.61)
20 ตุลาคม 2561 10:33 น.

เรื่องของสุรา

อ.วรศิลป์

สังคมใดไร้สุรา
ฉันคิดว่าน่าจะดี
เพราะว่าทุกวันนี้
ทุกข์ทวีเหตุที่สุรา
สุราเปลี่ยนนิสัย
ดีเป็นร้ายและเป็นบ้า
ตกต่ำธรรมปัญญา
สุราพาด้อยค่าคน
อุบัติเหตุอันมากมาย
อุบัติภัยทางถนน
ความตายของหลายคน
เกิดจากผลของสุรา
รณรงค์มาตั้งนาน
จนหลายท่านเอือมระอา
คิดไปเหมือนไร้ค่า
เพราะสุรายังเกลื่อนเมือง
เพื่อนกันร่ำสุรา
ไม่นานช้าพาลเกิดเรื่อง
รักกันพลันโกรธเคือง
เกิดมีเรื่องเพราะสุรา
สุรายาเสพติด
บั่นชีวิตให้สั้นหนา
สังคมใดไร้สุรา
ฉันเชื่อว่าจะเจริญ
(20.10.61)
18 ตุลาคม 2561 11:14 น.

อย่าประมาท

อ.วรศิลป์

เห็นกันอยู่หลัดหลัด
ต้องมาพลัดต้องมาพราก
ทั้งที่ไม่น่าจาก
แต่ต้องพรากและจากกัน
เห็นกันอยู่หลัดหลัด
จำได้ชัดไม่กี่วัน
กำยำและล่ำสัน
ขมีขมันขยันดี
ทราบข่าวให้ตกใจ
หัวใจวายเมื่อคืนนี้
ทั้งที่ยังดูดี
มาวันนี้ชีวาวาย
นี่แหละสัจธรรม
พึงจดจำท่านทั้งหลาย
ความเป็นกับความตาย
นั้นอยู่ใกล้แค่ปลายมือ
ชีวิตอย่าประมาท
ดังคำปราชญ์ที่สารสื่อ
แนวทางควรยึดถือ
แน่นอนคือไม่แน่นอน
(18.10.61)
17 ตุลาคม 2561 12:54 น.

สีใบไม้

อ.วรศิลป์

สีใบไม้ที่เปลี่ยนไป
เหมือนบอกใบ้ฤดูกาล
ห้วงเวลาการเปลี่ย่นผ่าน
ดุจสัญญาณที่บอกเตือน
พฤติกรรมคนข้างกาย
เคยห่วงใยกลับแชเชือน
คิดไปก็คล้ายเหมือน
สัญญาณเตือนให้ทำใจ
การเปลี่ยนแปลงนั้นธรรมดา
ถึงเวลาใครห้ามได้
ไม่ว่าใครต่อใคร
แม้แต่ใจตัวเราเอง
ป.ล.  ไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลง ใจก็เป็นสุข
(17.10.61)
16 ตุลาคม 2561 09:52 น.

นาฬิกา

อ.วรศิลป์

นาฬิกานั้นเดินหน้า
แต่ชีวานับถอยหลัง
ด้วยมิอาจจะหยุดยั้ง
หรือดึงรั้งกาลเวลา
เมื่อชีพคนพ้นวัยเยาว์
พ้นหนุ่มสาวก็ชรา
ชีวิตเป็นเช่นนี้หนา
ชีพชีวาของคนเรา
นาฬิกานั้นเดินหน้า
แขวนข้างฝาปีแล้วปีเล่า
แต่ชีวิตไม่ยืนยาว
ที่สุดเงาก็ไม่เหลือ
บ้างโศกเศร้าเหงาและทุกข์
บ้างอิ่มสุขจนเหลือเฟือ
คิดคิดไปไม่น่าเชื่อ
ที่สุดเหลือเพียงร่องรอย
นาฬิกานั้นเดินหน้า
แต่ชีวากลับนับถอย
เหลือเวลากี่มากน้อย
ที่ยังคอย....ใครจะรู้
(16.10.61)
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์