20 เมษายน 2561 21:30 น.

ออมบุญ

อ.วรศิลป์

เริ่มเก็บสิบบาทวันนี้
เก็บไว้อย่างดีไม่มีหาย
เก็บยี่สิบปีคงมากมาย
สิบบาทเก็บไว้ทุกวัน

ความดีเล็กเล็กน้อยน้อย
ไม่ท้อไม่ถอยสร้างสรรค์
สุดท้ายคราววายชีวัน
ดีส่งสูสวรรค์....จงมั่นใจ

(20.4.61)
				
19 เมษายน 2561 20:50 น.

วิถีเรือ วิถีคน

อ.วรศิลป์

ริมฝั่งนั่งเหม่อลอย
เห็นเรือน้อยลอยทะเล
คลื่นลมสิกล่อมเห่
ดุจอู่เปลที่โยกไกว

เรือน้อยเจ้าลอยน้ำ
แล้วจะทำอย่างไรได้
สุดต้านสุดทานไหว
จึงลอยไปในทะเล

ผู้คนในสังคม
คลื่นถาโถมและกล่อมเห่
ไม่ต่างจากทะเล
พาคนเร่ร่อนลอยไกล

แต่คนต่างจากเรือ
เพราะว่าเรือไร้หัวใจ
คนเรานั้นเลือกได้
เส้นทางไปของตัวเอง

(19.4.61)
				
18 เมษายน 2561 20:32 น.

น้ำค้าง

อ.วรศิลป์

น้ำค้างบนใบหญ็า
ไม่นานช้าสูญสลาย
เพียงเช้าจรดสาย
ระเหยหายมลายสูญ

น้ำค้างบนใบหญ้า
ไม่โศกาไม่อาดูร
วันพรุ่งรุ่งอรุณ
กลับเวียนหมุนหยดใหม่แทน

(18.4.61)
				
17 เมษายน 2561 12:18 น.

คำตอบสุดท้าย

อ.วรศิลป์

คำถามกับคำตอบ
ชอบไม่ชอบก็ต้องเจอ
ทั้งตัวฉันทั้งตัวเธอ
ต้องพบเจอไม่่ต่างกัน

จากวัยเยาว์คราวละอ่อน
พ่อแม่สอนตอบนี่นั่น
ผ่านวัยเรียนวัยทำงาน
ถามตอบกันให้วุ่นวาย

ในที่สุดมนุษย์ทุกคน
มิอาจพ้นคำตอบสุดท้าย
ยมบาลถามทำไมตาย
คิดบ้างไหม...ตอบอะไรดี

(17.4.61)
				
15 เมษายน 2561 08:30 น.

สงกรานต์ไทย รักษาไว้ให้ดี

อ.วรศิลป์

สุขสงกรานต์ วันพักผ่อน
ได้คลายร้อน เป็นสุขสันต์
น้ำอบไทย รดให้กัน
สื่อสัมพันธ์ สงกรานต์ไทย

ใส่น้ำใจ ใส่ไมตรี
ปรารถนาดี รับปีใหม่
ประเพณี นี้รักษ์ไว้
ความภูมิใจ ไทยแผ่นดิน

(15.4.61)
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์