2 สิงหาคม 2561 10:44 น.

อย่าไร้พากเพียร

อ.วรศิลป์

พิถี พิถัน
บ่ ยั่น บ่ ถอย
เจ้านก ตัวน้อย
ถักร้อย สร้างรัง

เส้นหญ้า สอดใส่
ด้วยใจ มุ่งหวัง
ถักร้อย ค่อยสร้าง
หนึ่งรัง วิมาน

ลำบาก ยากเข็ญ
เช้าเย็น ไม่คร้าน
ค่อยค่อย จักสาน
ไม่นาน สมใจ

แบบอย่าง ของนก
หยิบยก ครวญใคร่
เป็นกลอน สอนใจ
อย่าไร้ พากเพียร

ป.ล.  จินตนาการถึงรังนกกระจาบแสนสวย แล้วอ่านกลอนนี้อีกสักครั้ง

(2.8.61)
				
1 สิงหาคม 2561 16:53 น.

กว่าจะพ้นน้ำ

อ.วรศิลป์

กว่าบัว จะโผล่พ้น
ได้อวดตน บนผิวน้ำ
ต้องผ่าน วันคืนค่ำ
ใต้ผิวน้ำ และโคลนตม

เราจึง ควรบากบั่น
เพื่อถึงวัน อันสุขสม
ดั่งบัว ผุดจากตม
จนสวยสม ให้ชมเอย

(1.8.61)
				
30 กรกฎาคม 2561 15:19 น.

คิดก่อนแต่ง

อ.วรศิลป์

ก่อนคิดมีครอบครัว
ถามใจตัวถามให้ดี
การสร้างครอบครัวนี้
หลายสิ่งที่ควรคำนึง

ต้องรักรักจริงจริง
สำคัญยิ่งเป็นที่หนึ่ง
อีกคิดคิดให้ซึ้ง
ต่อจากหนึ่งมีสองสาม

ให้เกียรติต่อคู่ครอง
และใช่มองเพียงเรื่องกาม
ลูกเต้าที่เกิดตาม
ต้องให้ความรักใส่ใจ

การเป็นพ่อแม่คน
ภาระล้นบนสองไหล่
คิดให้ดีคิดให้ไกล
ทำเล่นไปไม่ได้การ

ความรักที่มากมาย
แน่ใจไหมไม่ใช่ผ่าน
พันธะการแต่งงาน
นั้้นผูกพันจนวันตาย

ก่อนคิดมีครอบรัว
จงเตรียมตัวอย่ามักง่าย
ฉะนั้นอาจเสียหาย
วันสุดท้ายแยกย้ายกัน

(30.7.61)

				
28 กรกฎาคม 2561 10:40 น.

สุขเข้าพรรษา

อ.วรศิลป์

ขอแสงแห่งศรัทธา
เช้าพรรษาพาสุขศานต์
จิตใจได้เบิกบาน
สุขสำราญในธารธรรม

ขอแสงแห่งศรัทธา
ส่องปัญญาชักพานำ
สุขชื่นทุกคืนค่ำ
ด้วยแสงธรรมค้ำจุนเอย

(28.7.61)
				
27 กรกฎาคม 2561 10:50 น.

เข้าพรรษา พิจารณาตน

อ.วรศิลป์

แสงสว่างส่องทางเดิน
ไร้เคอะเขินเดินปลอดภัย
แสงธรรมส่องนำใจ
นำพาให้เดินในธรรม

แสงธรรมนำก้าวย่าง
เดินในทางอันสุขล้ำ
สุขแท้สุขในธรรม
มารกรายกล้ำนั้นไม่มี

แสงสว่างกับแสงธรรม
ทั้งสองนำทางวิถี
ปลอดภัยในชีวี
จรลีทางที่ควร

อาสาฬหบูชา
เข้าพรรษาที่ย้อนหวน
เวลาอันสมควร
คิดทบทวนชีวิตตน

ไม่รู้ชีวิตนี้
โอกาสดีมีกี่หน
สุขีที่กมล
เราทุกคนพึงสังวร

ผู้ใดใฝ่ในธรรม
เชื่อในคำธรรมที่สอน
พาต้นพ้นนิวรณ์
อุดมพรสุนทรเอย

ป.ล. สุขถ้วนหน้าแก่สาธุชน
        วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2561

(27.7.61)

				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์