4 พฤษภาคม 2561 20:59 น.

จักสาน ตำนานไทย

อ.วรศิลป์

อุปกรณ์จักสาน
งานฝีมือไทย
ใช้เส้นไม้ไผ่
มาไขว้ขัดกัน

เป็นภูมิปัญญา
ปู่ย่าสร้างสรรค์
คนรุ่นเก่านั้น
ท่านสรรค์สร้างมา

ไม้ไขว้ขัดกัน
พลันเกิดคุณค่า
ประโยชน์เหลือคณา
ปัญญาโบราณ

ช่วยกันรักษา
เถิดนะลูกหลาน
จักสานชาวบ้าน
ยืนนานคู่ไทย

(4.5.61)
				
2 พฤษภาคม 2561 21:30 น.

เพียงใจเข้าใจ

อ.วรศิลป์

สหายสองคน
แฝงตนอยู่ปลายสะพาน
ท่ามกลางแสงที่เคลื่อนผ่าน
คืบคลานสู่สนธยา

สหายทั้งสอง
กวาดตามองไปเบื้องหน้า
ไร้ซึ่งสุ้มเสียงเจรจา
แต่เปี่ยมสุขาในใจ

(2.5.61)
				
2 พฤษภาคม 2561 21:26 น.

ใจเย็น ๆ

อ.วรศิลป์

ใจเย็นสักนิด
ก่อนคิดหว่านแห
ใจร้อนอาจแย่
แหไม่ได้ปลา

สุภาษิตไทย
สอนเอาไว้ว่า
ถี่ถ้วนนั้นหนา
ได้พร้าเล่มงาม

(1.5.61)
				
29 เมษายน 2561 11:12 น.

หันหน้าเผชิญ

อ.วรศิลป์

อยู่ทะเล อยู่กับคลื่น
กี่วันคืน คลื่นไม่หาย
คลื่นลูกเก่า สาดกระจาย
คลื่นลูกใหม่ ไล่ตามมา

ขีวิตคน ก็มีคลื่น
ทุกวันคืน คลื่นโถมถา
คลื่นเล็กใหญ่ ใช้ปัญญา
ใช้ความกล้า หันหน้าเผชิญ

(27.4.61)
				
29 เมษายน 2561 11:02 น.

เวลามีค่า

อ.วรศิลป์

วันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน
เพียงสุริยาข้ามฟ้าผ่าน
พรุ่งนี้ของเมื่อวาน
ก็คืบคลานมาเป็นวันนี้

ดวงดาวต่างเคลื่อนไหว
โลกเราก็ใช่ไม่อยู่กับที่
ขั่วโมง นาท่ี วินาที
เป็นอยู่อย่างนี้มาแสนนาน

การเคลื่อนไหวนั่นส่งผล
ทุกผู้ทุกคนเสื่อมสังขาร
จากวัยเยาว์ถึงคราวชรากาล
การเปลี่ยนผ่านนั้นธรรมดา

วันนี้ที่เราท่านมี
วันนี้จึงมีคุณค่า
เพราะอีกไม่นานไม่ช้า
อาทิตย์ลับฟ้า...ก็ลับลาเป็นเมื่อวาน

(23.4.61)
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์