18 กันยายน 2561 10:38 น.

มรดกชีวิต

อ.วรศิลป์

น้ำค้างบนใบหญ้า
ระยิบตาครารุ่งสาง
แต่ครั้นฟ้าสว่าง
กลับเลือนลางมลายสิ้น

แต่น้ำค้างบนใบหญ้า
ก็มีค่าต่อผืนดิน
ก่อนอันตรธานสิ้น
พืชคลุมดินก็ชื่นใจ

ชีวิตของคนเรา
นั้นยืนยาวเป็นไหนไหน
ครั้นดับลับสูญไป
เหลืออะไรให้แผ่นดิน

(18.9.61)
				
17 กันยายน 2561 09:48 น.

อัศจรรย์การกอด

อ.วรศิลป์

อัศจรรย์ของการกอด
เพื่อถ่ายทอดกำลังใจ
ทั้งสองฝ่ายให้และได้
กำลังใจไปพร้อมกัน

อัศจรรย์ของการกอด
เพื่อถ่ายทอดความผูกพัน
เป็นสื่อรักอันสร้างสรรค์
การผูกพันกันด้วยใจ

อีกอ้อมกอดของพ่อแม่
จากรักแท้อันยิ่งใหญ่
คือปราการป้องกันภัย
คุ้มลูกให้พ้นภัยพาล

อัศจรรย์ของการกอด
คือถ่ายทอดและสื่อสาร
จากห้วงลึกจิตวิญญาณ
ที่เชื่อมผ่านการกอดเอย

(17.9.61)
				
14 กันยายน 2561 13:08 น.

ปล่อยวาง สร่างทุกข์

อ.วรศิลป์

เพราะเสียบางอย่างไป
เราจึงได้บางอย่างมา
สัจธรรมธรรมดา
การได้มากับเสียไป

วันวานนั้นผ่านพ้น
เพื่อเริ่มต้นเช้าวันใหม่
ทุกสิ่งที่เปลี่ยนไป
ยอมรับได้....ไม่ทุกข์ทน

(14.9.61)
				
13 กันยายน 2561 08:43 น.

คนเดียวก็พอ

อ.วรศิลป์

ในวันอันเหนื่อยล้า
ข้างกายามีมิตรแท้
เรื่องมากยากจะแก้
อาจไม่แย่เกินแก้ไข

ในวันอันท้อแท้
มีมิตรแท้อยู่ข้างกาย
ท้อแท้สักเพียงไหน
ก็คงไหวไปต่อเอย

(13.9.61)
				
13 กันยายน 2561 08:38 น.

น้ำฝนกับน้ำใจ

อ.วรศิลป์

น้ำฝนที่ว่าใส
แต่น้ำใจใสยิ่งกว่า
ฝนพรำฉ่ำกายา
น้ำใจพาฉ่ำชื่นใจ

ปันรักปันไมตรี
ปันสิ่งดีที่มีให้
น้ำใจที่ให้ไป
เราย่อมได้สุขใจคืน

(13.9.61)
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์