21 มกราคม 2562 11:39 น.

ใจกว้างสร้างสุข

อ.วรศิลป์

ยามใดที่ใจแคบ
โลกพลันแฟบไม่น่าอยู่
ชวนมองไตร่ตรองดู
ตรองให้รู้และเข้าใจ
ยามใดที่ใจกว้าง
โลกพลันกว้างว่างขึ้นได้
สิ่งดีเกิดที่ใจ
การอภัยและเมตตา
ยามใดเลิกใจแคบ
โลกเคยแฟบกลับหรรษา
ชีวิตที่ชืดชา
กลับโสภาน่าภิรมย์
เปิดใจให้กว้างกว้าง
มองรอบข้างอย่างเหมาะสม
ใจกว้างช่างน่าชม
สร้างสังคมสุขร่มเย็น
(21.1.62)
15 มกราคม 2562 13:52 น.

16 มกราคม วันครู

อ.วรศิลป์

วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้คุณค่าและความหมาย
เกียรติภูมิอาชีพหาเลี้ยงกาย
งานแจกจ่่ายงานสร้างทางปัญญา
วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้วางตัวดีมีคุณค่า
เป็นแม่พิมพ์มีธรรมล้ำปัญญา
รู้ไขว่คว้าความรู้อยู่ประจำ
วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้หลีกชั่วร้ายไม่ถลำ
เป็นแบบอย่างที่ดีมีศีลธรรม
เป็นผู้นำชีวิตจิตวิญญาณ
วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้ครองตนข้ามพ้นผ่าน
ทั้งพิเลสทั้งตัณหาอันสามานย์
รักษาไว้อุดมการณ์งานสร้างคน
วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้ภูมิใจบั้นปลายผล
ครูพึงรู้ภูมิใจในกิจตน
แม้งานล้นหนักหนาอย่าท้อใจ
วันครูสำหรับครู
เตือนให้รู้ว่าครูนั้นยิ่งใหญ่
งานอาชีพโลกนี้มีมากมาย
แต่หนึ่งเดียวเชิดชูไว้ใช่แล้ว " ครู "
ป.ล. ขอเบื้องบนประทานพรและตอบแทนน้ำใจดี
        แก่ครูผู้อุทิศตนทุกท่านตราบนิรันดร์เทอญ
(15.1.62)
9 มกราคม 2562 12:34 น.

สร้างครอบครัว ไม่ใช่เสี่ยงโชค

อ.วรศิลป์

คิดสร้างครอบครัวทั้งที
คิดให้ถ้วนถี่หนุ่มสาว
คิดไกลคิดให้ยาวยาว
อย่าเอาแค่พอผ่านไป
เหตุว่าการสร้างครอบครัว
พันพัวภาระยิ่งใหญ่
ความรับผิดชอบมากมาย
หญิงชายนั้นไม่ต่างกัน
ตัดสินใจร่วมชีวิต
กายจิตอุทิศแม่นมั่น
ซื่อสัตย์ต่อกันและกัน
ผูกพันกันจนวันตาย
ยามเกิดกำเนิดลูกเต้า
เลี้ยงเขายิ่งไม่ใช่ง่าย
ไม่ใช่เพียงเลี้ยงร่างกาย
จิตใจต้องสร้างให้ดี
เมื่อคิดจะสร้างครอบครัว
ไตร่ตรองให้ทั่วถ้วนถี่
อย่าทำเหมือนล็อตเตอรี่
เสี่ยงโชคเผื่อดีมีดวง
(9.1.62)
7 มกราคม 2562 13:22 น.

กำลังใจให้ตัวเอง

อ.วรศิลป์

ฟ้าเปิดหรือฟ้าปิด
ชีวิตต้องไปต่อ
อย่ากลัวอย่ามัวรอ
แม้ใจท้อขออย่าถอย
ก้าวย่างอย่างคงมั่น
ปลายทางฝันนั้นยังคอย
ก้าวไปทีละน้อย
พอเป็นร้อยก็ไกลเอง
ป.ล.  ให้กำลังใจคนอื่นได้ อย่าลืมให้ตัวเอง
(7.1.62)
1 มกราคม 2562 05:57 น.

สวัสดีปีใหม่

อ.วรศิลป์

สวัสดีมีความหมาย
อันมากมายในวันนี้
คราแรกเริ่มประเดิมปี
สวัสดีที่ให้กัน
สวัสดีวันปีใหม่
อำนวยชัยให้สุขสันต์
ด้วยไมตรีที่ผูกพัน
ที่เชื่อมผ่านกาลเวลา
สวัสดีวันปีใหม่
ปรารถนาให้ได้หรรษา
ขอสิ่งดีจงมีมา
ชีพก้าวหน้าสุขาเอย
ป.ล. สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ
(1.1.62)
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์