8 กรกฎาคม 2561 12:46 น.

มโนธรรม

อ.วรศิลป์

คนชั่วกับคนดี
สองคนนี้มีเหมือนกัน
สำนึกโดยสามัญ
ดีเลวนั้นรู้กันดี

แตกต่างตรงที่ว่า
ทางชีวาและวิถี
คนดีเลือกทางดี
คนชั่วสิเลือกทางทราม

คนชั่วรู้ความดี
และคนดีรู้ความทราม
แต่การเลือกเดินตาม
ดีกับทรามเลือกต่างกัน

คนดีเลือกทางดี
เป้าหมายมีที่สวรรค์
คนชั่วคิดสั้นสั้น
นรกสวรรค์นั้นไม่กลัว

จะชั่วหรือจะดี
จึงอยู่ที่การทำตัว
มโนธรรมที่ในหัว
คอยเตือนตัวอยู่ทุกยาม

(8.7.61)
				
7 กรกฎาคม 2561 10:35 น.

มองผ่านเลนส์ธรรม

อ.วรศิลป์

มองผ่านเลนส์จึงเห็นความแตกต่าง
มีมากมายหลายอย่างตาไม่เห็น
หรือเห็นได้แต่เห็นไม่ชัดเจน
เหมือนผ่านเลนส์เห็นชัดถนัดตา

มองผ่านเลนส์จึงเห็นความแตกต่าง
ของบางอย่างเล็กน้อยและด้อยค่า
หรือบางอย่างแสนจะธรรมดา
แต่ทว่าอัศจรรย์ครั้นผ่านเลนส์

เปรียบเลนส์กล้องเป็นเลนส์ธรรมนำจิตใจ
ธรรมช่วยให้เห็นภาพใหม่ตาไม่เห็น
ธรรมปรับภาพเลือนรางให้ชัดเจน
ช่วยให้เห็นความดีเด่นในธรรมดา

ใส่เลนส์ธรรมที่จิตใจกดีไหมหนอ
เหตุสายตาอาจไม่พอรับรู้ค่า
สวมเลนส์ธรรมที่หัวใจและปัญญา
เพื่อเห็นโลกโสภากว่าเคยมอง

(7.7.61)
				
6 กรกฎาคม 2561 15:02 น.

ปีกผีเสื้อ

อ.วรศิลป์

ก่อนปีกสวยจะคลี่กาง
คนรอบข้างต่างรังเกียจ
หลายถ้อยคำย้ำหยามเหยียด
ความน่าเกลียดของร่างกาย

จนกระทั่งได้เวลา
ปีกกางอ้าสวยสยาย
ความรังเกียจพลันกลับกลาย
เปลี่ยนแปลงไปเป็นชื่นชม

เกร็ดชีวิตของผีเสื้อ
ที่ปนเจือความขื่นขม
กว่าจะได้รับคำชม
ความหมองตรมนั้นมากมาย

อดทนไว้นะน้องพี่
หากความดีที่ทำไว้
ไร้คำชมอย่าขมใจ
ทำต่อไป...ได้ดีเอง

(6.7.61)

				
5 กรกฎาคม 2561 10:55 น.

คนสร้างระเบียบ ระเบียบสร้างคน

อ.วรศิลป์

เมื่อระบบคู่ระเบียบ
ถึงไม่เนี้ยบแต่ดูดี
ระบบระเบียบมี
ที่สุดดีดีแน่นอน

ใหม่ใหม่ไม่เต็มร้อย
อย่าท้อถอยฝึกไปก่อน
ฝึกไปอย่าใจร้อน
รู้ขั้นตอนรู้ก่อนหลัง

ชีวิตไร้ระบบ
ถึงตอบจบอาจจะพัง
ระบบระเบียบสร้าง
ฝึกไว้บ้างสร้างตัวเอง

(5.7.61)
				
4 กรกฎาคม 2561 15:01 น.

สังคมอยู่ได้

อ.วรศิลป์

การแบ่งปันการช่วยเหลือ
การจุนเจือเอื้อน้ำใจ
ไม่ว่าใครต่อใคร
ย่อมชอบใจเป็นธรรมดา

การให้ด้วยไมตรี
แก่น้องพี่เสมอหน้า
ใครใครก็ศรัทธา
และบูชาผู้อารี

สังคมเล็กหรือใหญ่
ย่อมอยู่ได้เป็นสุขี
ตราบเท่าที่ยังมี
น้ำใจดีมีแบ่งปัน

(4.7.61)
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์