16 ตุลาคม 2561 09:52 น.

นาฬิกา

อ.วรศิลป์

นาฬิกานั้นเดินหน้า
แต่ชีวานับถอยหลัง
ด้วยมิอาจจะหยุดยั้ง
หรือดึงรั้งกาลเวลา
เมื่อชีพคนพ้นวัยเยาว์
พ้นหนุ่มสาวก็ชรา
ชีวิตเป็นเช่นนี้หนา
ชีพชีวาของคนเรา
นาฬิกานั้นเดินหน้า
แขวนข้างฝาปีแล้วปีเล่า
แต่ชีวิตไม่ยืนยาว
ที่สุดเงาก็ไม่เหลือ
บ้างโศกเศร้าเหงาและทุกข์
บ้างอิ่มสุขจนเหลือเฟือ
คิดคิดไปไม่น่าเชื่อ
ที่สุดเหลือเพียงร่องรอย
นาฬิกานั้นเดินหน้า
แต่ชีวากลับนับถอย
เหลือเวลากี่มากน้อย
ที่ยังคอย....ใครจะรู้
(16.10.61)
14 ตุลาคม 2561 13:22 น.

ที่มา ที่ไป

อ.วรศิลป์

ฉันมาจากข้างหลัง
และกำลังไปข้างหน้า
ฉันไม่รู้หรอกว่า
ภายภาคหน้าเป็นเช่นไร
จากวันที่เกิดมา
วันเวลาพาเดินไป
ปีเดือนที่เลื่อนไหล
ลมหายใจยังไม่สิ้น
ฉันมาจากข้างหลัง
และก้าวย่างบนพื้นดิน
สุดท้ายตายดับดิ้น
ร่างคืนดินถิ่นเคยเดิน
จำได้หลายเรื่องราว
ที่รุมเร้าและเผชิญ
ทุกข์ทนและสรรเสริญ
ทั้งขาดเกินในชะตา
ฉันมาจากข้างหลัง
และกำลังไปข้างหน้า
ฉันรู้แต่เพียงว่า
อีกไม่ช้า....อวสาน
ป.ล. เหลือไว้เพียงตำนาน คนเล่าขาน ไม่นานก็ลืม
(14.10.61)
13 ตุลาคม 2561 12:10 น.

เพลงไทยเดิม

อ.วรศิลป์

ก่อนตะวันจะลับฟ้า
ฝูงปักษาบินกลับคอน
กลับรังแหล่งพักนอน
เพื่อพักผ่อนตอนราตรี
หากินมาค่อนวัน
จนสายัณห์ตะวันหรี่
จึงจรจรลี
กลับถิ่นที่บินจากมา
ชีวิตที่เป็นไป
อย่างเรียบง่ายของปักษา
ไตร่ตรองจินตนา
เกิดกังขาขึ้นในใจ
ช่างต่างชีวิตคน
ที่ดิ้นรนกันยกใหญ่
สะสมเสียมากมาย
สะท้อนใจอายนกจัง
ทั้งที่วันสุดท้าย
เมื่อร่างกายถูกกลบฝัง
บ้านช่องสะตุ้งสตางค์
คนข้างหลังเขาละเลง
ใบประกาศติดข้างฝา
ปลื้มนักหนาข้าคนเก่ง
ชีวิตอันตรื้นเครง
ที่สุดฟังเพลง...บรรเลงไทยเดิม
ป.ล. ได้ฟัง แต่ก็ไม่ได้ยิน
(13.10.61)
12 ตุลาคม 2561 20:08 น.

ปากกับใจ

อ.วรศิลป์

สำเนียงบอกที่มา
ส่วนวาจาบอกจิตใจ
ถ้อยคำที่เลือกใช้
บอกภายในใจผู้คน
อาจมีข้อยกเว้น
พวกที่เป็นคนฉ้อฉล
คิดคดในกมล
แต่แยบยลในวจี
สำเนียงสื่อที่มา
ถ้อยวาจาสื่อฤดี
ในใจคนเรานี้
บ่งบอกชี้ที่วาจา
ป.ล. สำหรับข้าพเจ้า ปากเปรียบเหมือนท่อระบายน้ำ (บ้างน้ำเสีย บ้างน้ำดี)
(12.10.61)
11 ตุลาคม 2561 15:41 น.

จิตใจคล้ายก้อนเมฆ

อ.วรศิลป์

บทสอนของก้อนเมฆ
รู้สังเกตจึงเข้าใจ
ก้อนเมฆนั้นเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงไปตามแรงลม
รูปร่างของก้อนเมฆ
ถูกสรรเสกให้เหมาะสม
กระจายเกลื่อนหรือก้อนกลม
เหตุเพราะลมบนฟ้าไกล
ใจคนก็คล้ายเมฆ
มีโยกเยกมีอ่อนไหว
น้อยนักที่จักได้
รักษาไว้ให้คงเดิม
(11.10.61)
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์