31 ตุลาคม 2551 13:50 น.

...เพียงพอ...

เจน_จัดให้

ท่วงทำนองของชิวิตลิขิตแล้ว...
ให้ผ่านแนวหนาวร้อนตอนสับสน
ทั้งวุ่นวายร้ายดีที่ปะปน
ได้ผจญยลยินจนชินชา...

ต่างแต่ตนค้นหาคุณค่าฝัน...
บ้างเหยียบกันหกล้มข่มเข่นฆ่า
เพียงสนองรองอารมณ์ปมหลอกตา
มีบ้างไหมในสักครากล้าปล่อยวาง

สิ่งใดๆไม่เที่ยงเพียงอากาศ
จะนึกวาดสาดสีให้มีสร้าง
เป็นเพียงสิ่งสมมติขุดหลุมพราง
เมื่อสุดทางเหลือแค่เถ้าเบาลอยลม

เพียงขณะหนึ่งนี้ที่หายใจ
รู้"พอ"ได้ก็ไร้ทุกข์มีสุขสม
เกิดก็รู้ดับก็รู้อยู่ไม่ตรม
ใจไม่จมล่มล่วงห้วงอบาย

 

"ทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมาย  ใจในร่างกายกลับไม่เจอ
ทุกข์ที่เกิดซ้ำเพราะใจนำพร่ำเพ้อ   หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข"				
Calendar
Lovings  เจน_จัดให้ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจน_จัดให้
Lovings  เจน_จัดให้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจน_จัดให้
Lovings  เจน_จัดให้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเจน_จัดให้