30 พฤษภาคม 2545 23:50 น.

เปรียบกวี

เจรนัย

ถ้าเปรียบแผ่นกระดาษเป็นแผ่นดิน
เปรียบหมึกปากกาเป็นสายน้ำ
ยิ่งกวีวาดลวดลายหัตถกวีลงมากเท่าใด
ก็เปรียบได้กับแม่น้ำที่หลั่งไหลให้ความชุ่มชื่นแก่ผืนดินทุกแห่งหน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจรนัย
Lovings  เจรนัย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจรนัย
Lovings  เจรนัย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจรนัย
Lovings  เจรนัย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเจรนัย