9 พฤศจิกายน 2546 08:51 น.

เมื่อยาม...พ่ายแพ้

เจรนัย

เหนื่อยแล้วหนากับโลกาน่าสับสน 
อยากหลุดพ้นไปพักผ่อนใจผ่องใส 
ขอไปเพิ่มเติมรักกำลังใจ 
แล้วค่อยมาแก้ไขที่พ่ายแพ้ 
     ได้เวลาหลับตาลงเสียบ้าง 
สิ่งต่างต่างให้ไหลผ่านตามกระแส 
ละทิ้งบ่วงชีวิตที่จอแจ 
จะได้แง่ชีวิตใหม่ในชีวัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจรนัย
Lovings  เจรนัย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจรนัย
Lovings  เจรนัย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจรนัย
Lovings  เจรนัย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเจรนัย