6 กุมภาพันธ์ 2546 17:35 น.

ชีวิต...ดับ

เจรนัย

สิ้นเสียงเรียกสำเนียง   เสียงสวาท บาดใจ
แม่ล้มกลิ้งดิ้นทุลาย   แทบบ้า
ยมทูตพรากลูกไป   ไกลจาก นิรันดร์กาล
สถิตเหลือไว้แต่ร่าง   ฝังไว้ กับดิน
   ทุกชีวิตมันช่างดู   แสนสั้น 
ทุกชีวันนั้นไม่ช้า   ก็สิ้น 
เป็นบ่วงกรรมที่ย้ำ   เตือนจิต คิดจริง
ไม่ประมาทก็สุขยิ่ง   ทบทวน ชีวา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจรนัย
Lovings  เจรนัย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจรนัย
Lovings  เจรนัย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจรนัย
Lovings  เจรนัย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเจรนัย