4 กุมภาพันธ์ 2553 18:54 น.

@ รัฐกับประชา @

เจรนัย


ประเทศเราไม่ใช่เป็นของใคร
แล้วทำไมไม่ใคร่ควรศึกษา
เอาความเชื่ออคติพิจารณา
แล้วจะหาความจริงได้เยี่ยงไร

ไม่เชื่อมั่นในรัฐด้วยทิฐิ
เป็นอริรักชาติกันยกใหญ่
จะยอมตายพลีชีพบ้าทำไม
หรือดูหนังมากไปอะไรดี

รัฐจะเติบโตได้เยี่ยงไรเล่า
ถ้าพวกเรามัวแต่หลงวิถี
คิดว่าตนใหญ่กว่าในธานี
ที่แท้เพียงสิ่งที่ประลองกัน

เป็นหมากให้ใครเดินก็ไม่รู้
เขานั่งดูพวกเรามาห่ำหั่น
ลืมหน้าที่พลเมืองของชาติกัน
แล้วใครหันหัวเรือของชาติไทย

ความเทิดทูนบังตาในความจริง
และก็ยิ่งสับสนไปกันใหญ่
ไม่มีใครฉลาดเกินกว่าใคร
สุดท้ายคนนั่นไซร์หลอกกันมัน

ชาติเจริญเพราะรัฐก็จริงอยู่
แต่ใคร่ควรให้รู้ไม่ผกผัน
รัฐประชาต้องมาอยู่คู่กัน
ขาดสะบั่นชาติพังกันพอดี

ประชาต้องฟังรัฐให้ถ่องแท้
และรัฐต้องเหลียวแลประชาศรี
ไม่ใช่รัฐกับประชามาราวี
เป็นอย่างนี้หรือประชาธิปไตย

ไม่เข้าใจหน้าที่ของตัวตน
ทำประเทศจบจนบ่นกันใหญ่
งานประชางานรัฐเป็นของใคร
ถ้าไม่ทำจะสู้ใครเขาได้ลง

ขอองค์พระปกป้องสยามรัฐ
ใครคิดร้ายไทยรัฐต้องประสงค์
ให้สิ้นชีพสิ้นชื่อสิ้นเครือวงศ์
ขอพระองค์ชำระคดีความ

และขอให้ชาวไทยสมานรัก
ทั้งผองพรรครักกันสมัครสมาน
ลืมเรื่องราวบาดหมางกาลนาน
ความร่มเย็นคืนวานกลับคืนมา

ได้ร่วมมือเพื่อไทยก้าวไกลโลก
นำลาภโชคมาไว้กับไทยหนา
คนไทยรักชาติไทยทุกอาณา
รัฐประชาเดินหน้าไปพร้อมกัน
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจรนัย
Lovings  เจรนัย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจรนัย
Lovings  เจรนัย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเจรนัย
Lovings  เจรนัย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเจรนัย