17 มีนาคม 2545 17:45 น.

ดอกรักดอกนี้

เชษฐภัทร วิสัยจร

ดอกรัก
ดอกรักจากใจ
เฝ้าถนอมไว้
ในใจนี้หนา

เรียงรัก
รักร้อยคุณค่า
เรียงด้วยหยาดฟ้า
ร้อยด้วยหัวใจ

บานแล้ว
ใจแก้วฝันใฝ่
เก็บดอกแก้วไว้
ให้ใจดวงเดียว

รักเหงา
ใจเจ้าเปล่าเปลี่ยว
จึงเฝ้าแลเหลียว
ลองเกี้ยวข้างกาย

เจ็บช้ำ
ใจแก้วละลาย
ดอกรักสลาย
ทำลายย่ำยี

เขาย่ำ
เขาเหยียบทุกที่
ดอกรักดอกนี้
เหลือดีที่ใคร

ดอกรัก
เจ้าอยู่หนใด
เจ้าอยู่แห่งไหน
ไม่เคยเจอะเจอ

ใจฉัน
ฉันเฝ้าละเมอ
ใจฉันเฝ้าเพ้อ
ถึงเธอเรื่อยมา

ดอกรัก
เขาไม่เห็นค่า
เจ้าสิ้นชีวา
ใจข้าอ่อนแรง

กลีบเจ้า
กลีบรักเว้นแหว่ง
ดั่งจันทร์สิ้นแสง
ไร้แรงอ่อนรา

แต่ฉัน
ยังเห็นคุณค่า
เก็บเจ้ารักษา
เก็บมาร้อยใหม่

ดอกรัก
เก็บไว้ในใจ
แล้วจึงมอบให้
แม้ไร้คนมอง				
15 มีนาคม 2545 10:04 น.

จากใจหิ่งห้อย

เชษฐภัทร วิสัยจร

อย่ารักฉัน เพียงตะวัน ที่พลันโศก
อย่ารักฉัน เพียงเพราะโลก นี้เปลี่ยนผัน
อย่ารักฉัน เพราะนางฟ้า ขาดแสงจันทร์
อย่ารักฉัน เพียงเพราะวัน ไม่งดงาม

อย่ารักฉัน เพราะวันนี้ ที่หนาวเหน็บ
อย่ารักฉัน เพียงเธอเจ็บ ด้วยคำถาม
อย่ารักฉัน เพียงเพราะเขา ไม่ติดตาม
อย่ารักฉัน เพราะเธอช้ำ ระกำใจ

รักนั้นหนา ว่าคลับคล้าย กรุณา
ระรินรวง ร่วงหล่นมา จากฟ้าไหน
ระรินรัก จักบังเกิด กำเนิดใน
ณ หัวใจ ดวงนี้ ที่รักเธอ

ถึงความรัก ของฉันนี้ ไม่มีค่า
แต่เธอมี ราคาค่า เสมอ
ถึงไม่รัก ฉันอย่างไร ก็รักเธอ
หลงละเมอ เพ้อพร่ำ ทุกวันวาร

ถึงสิ้นเขา พระสุเมรุ สักสิบลูก
ยังพันผูก ความรัก สมัครสมาน
แม้ม้วยดิน สิ้นฟ้า สุธาธาร
จะสิ้นกัลป์ สักกี่กาล ฉันรักเธอ				
12 มีนาคม 2545 18:28 น.