12 มีนาคม 2545 18:28 น.

ความฝัน กับความรัก

เชษฐภัทร วิสัยจร

ทุกวารวัน ฉันเฝ้าเรียง ร้อยเสียงฝัน           
เก็บคืนวัน ที่ฉันวาด ด้วยลมหนาว
เก็บเส้นสี ที่ระบาย ด้วยดวงดาว              
 สุกสกาว ที่ใช้เขียน เลียนเสียงใจ

ฉันเฝ้าตรอง มองเหม่อ ฝันเธออยู่                 
เฝ้าเรียนรู้ ห่างเห็น เช่นไฉน
เรียนรักฝัน กันและกัน ฉันสุขใจ              
ร้อยเรียงไว้ ในสำเนียง เสียงร้อยกรอง

ขอออดอ้อน วอนเธอ อย่าหยุดฝัน          
แม้บางวัน ฝันกับรัก เธอหม่นหมอง
แม้จันทร์ไร้ ไม่สุกใส ดั่งใจปอง             
แสงไม่ส่อง เพราะเมฆล่อง มาบดจันทร์

แม้เธอเป็น ดวงจันทร์ ที่ทรงกลด		   
เมฆบังบด ลดแสงใส ให้ประหวั่น
ฉันจะเป็น ดวงดาว ช่วยพราวจันทร์         
ให้แสงนั้น สวยแจ่ม แฉล้มงาม

จริงแท้ แม้ทรามเชย เป็นหิงห้อย             
ฉันจะคอย เป็นลำพู ผู้ไถ่ถาม
เป็นหาดทราย หมายสนิท และติดตาม        
 แม้โฉมงาม เป็นเกลียวคลื่น สะอื้นใจ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร