29 สิงหาคม 2546 00:26 น.

แหล่งความรู้ คู่คนไทย

เชษฐภัทร วิสัยจร

แหล่งรวบรวมเรื่องราวร้อยข่าวสาร
สารพัดวิชาการอาหารสมอง
ให้ฝึกคิดฝึกเขียนเพียรฝึกลอง
ให้ฝึกกลั่นฝึกกรองท่องขึ้นใจ

เพื่อศึกษาคุณธรรมนำชีวิต
เพื่อตามติดวิทยาการงานยุคใหม่
คล้ายคู่มือความรู้คู่คนไทย
-ห้องสมุด-ทั่วไปใกล้ตัวคุณ				
28 สิงหาคม 2546 23:02 น.

When Cupid Plays ( กาพย์ฉบังอังกฤษ )

เชษฐภัทร วิสัยจร

Cupid has blown his dart 
Then love would start 
You will feel blue and blind 

There will be somethin n her eyes 
Which makes you shy 
Your souls gonna fly away 

Youll dream both nights and days 
Coz Cupid plays 
Youll taste the sweetest pain 

When she or he disdains 
The Cupid is slain 
Youll then burst into tears				
22 สิงหาคม 2546 21:55 น.

ชีวิตรัก หนุ่มอักษร

เชษฐภัทร วิสัยจร

เกิดเป็นหนุ่มอักษรอ่อนใจนัก
หากริบ้ากล้ารักสาวอักษร
แม้เป็นชายเชี่ยวชาญเชิงกานท์กลอน
เสียงแคะค่อนขอดคำยังกำจาย

ว่าเบื่อหนุ่มใจเบาซ้ำเจ้าชู้
เบื่อคำหวานผ่านหูมิรู้หาย
เบื่ออารมณ์อ่อนไหวหัวใจชาย
เบื่อ-อักษร-เรียงรายขายริมทาง				
11 สิงหาคม 2546 22:25 น.

แม่

เชษฐภัทร วิสัยจร

บักหล่าลูกคึดเบิ่งตี๋ 
เบิดชั่วชีวี 
บ่ฮักเจ้าแม่สิฮักไผ? 

ฮักลูกฮักเบิดหัวใจ 
อันตรายใดใด 
แม่คุ้มแม่ครองป้องกัน 

สายเลือดหล่อเลี้ยงผูกพัน 
อุ้มเจ้าในครรภ์ 
เก้าเดือนแม่อดแม่ทน 

จวบมื้อเจ้าเกิดเป็นคน 
ลำบากลำบน 
แม่เลี้ยงเบิ่งเจ้าเฝ้าชม 

หยดเลือดฮินผ่านผสานผสม 
กลั่นเป็นน้ำนม 
จากอกให้เจ้าดื่มกิน 

แม่คึดแต่ฮอดเจ้าเฝ้าถวิล 
สะอื้นไห้ได้ยิน 
แม่โอบแม่ออยแม่โอ๋ 

ท่ามือเจ้าเติบเจ้าโต 
เซาฮ้องเยโย 
สิส่งเจ้าเข้าฮ่ำเข้าเฮียน 

หัดเว้าหัดอ่านหัดเขียน 
ให้จักพากเพียร 
สิได้เป็นเจ้าคนนายคน 

แม่ยากแม่อดแม่ทน 
เบิดเว็นสาละวน 
แลกเงินด้วยเหงื่อแฮงงาน 

เหงื่อแม่แลกค่าวิชาการ 
หวังเจ้าพบพาน 
ความฮู้ที่คู่คุณธรรม 

ให้เจ้าให้จื่อให้จำ 
รอมชอมน้อมนำ 
บ่อวดโตบ่อ่งโผงผาง 

อ่อนน้อมนำแถวแนวทาง 
ที่เพิ่นจัดวาง 
ฮู้หลบฮู้หลีกปลีกหนี 

เฮ็ดแต่คุณธรรมควมดี 
เสียสละชีวี 
ซื่อสัตย์สุจริตอุทิศตน 

อย่าสุบอกว่าฮักแม่จั๊กหน 
ขอเจ้าฮักประชาชน 
ประเทศชาติประชาธิปไตย 

ศาสน์กษัตริย์ขัตติยะราชาไทย 
ด้วยควมจริงใจ 
จวบจนคนเขาออนซอน 

ย่อนเจ้าเซื่อคำแม่สอน 
ทุกบททุกตอน 
แม่กะอิ่ม กะเอิบอุรา 

บ่ได้หวังให้เจ้าหัวซา 
หาหยูกหายา 
เลี้ยงแม่หวังชอบตอบแทน 

ฮักแม่สิบ่ทวงบ่หวงบ่แหน 
ตราบสิ้นดินแดน 
แม่กะฮักเจ้าเบิดหัวใจ 

คำแปล
1. บักหล่า แปลว่า พ่อหนุ่ม ( ในที่นี้เป็นสรรพนามบุรษที่สองแทนลูก ) 
2. คึด แปลว่า คิด
3.เบิ่งตี๋ ( ทำหน้าที่เป็นหน่วยเสริมในประโยค )แปลว่า ดูสิ
4. ไผ แปลว่าใคร
5. เบิด หรือ เหมิด ( แล้วแต่สำเนียง ) แปลว่า หมด
6. มื้อ แปลว่า วัน
7. เบิ่ง แปลว่า ดู
8. ฮิน แปลว่า ริน
9. คึดฮอด แปลว่าคิดถึง
10. ออย แปลว่า โอ๋
11. ฮ้อง แปลว่า ร้อง
12. เบิดเว็น แปลว่า หมดวัน
13. ออนซอน แปลว่า ชื่นชม ยินดี
14. ย่อน แปลว่า เพราะว่า
15. หัวซา แปลว่า สนใจ
16. อ่ง แปลว่า หยิ่ง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร