8 กันยายน 2547 22:22 น.

ฝึกเขียนฉันท์

เชษฐภัทร วิสัยจร

๑) เรียงวัจน์อภิวาท
ปิยราชพรหมินทร์
ยรรยงค์ผจงจินต์
มธุรสจรดจาร

๒) ปัญจฉัตรบวรชัย
สุรไกรสิรีกาล
แซ่ซ้องพสกศาน-
ตถวายพระพรศรี

๓) ครองราชย์ธำรงรัฐ
ธ ขจัด วิบัติกลี
ไพร่ฟ้าประชาชี
ทุรทาสเป็นไท

๔) จักรินทราชา
พระจุฬาวิชาลัย
นามานิรามัย
นฤมิตรพิจิตรพร

๕) กรณียกิจจา
กรุณา ธ อาทร
ปัญหาประชากร
ธ บำบัดขจัดภัย

๖) ปกหล้าประชาราษฏร์
นฤนาทนำผองไทย
เป็นชาติภูมิชัย-
ยะขจรอมรคุณ

๗) ทราบซึ้งพระปรีชา
และมหาธิการุณย์
เสกศรีวิสุทธิ์สุน-
ทรทิพยจินตา

๘) ศัพท์ศรีวจีสรร
อภิวันทราชา
มงคลสยามมา-
นุรำลึก นิรันดรฯ				
6 กันยายน 2547 21:20 น.

พ่อของชาติ

เชษฐภัทร วิสัยจร

๑) ศัพท์ศรีกวีสรร
นววรรณสวรรยา
วาทีสุวีรา
มธุรสจรดสาร

๒) เฉลิมชนมพรรษา
ปรมากิดาการ
ก้องหล้าทิวาวาร
รติซ้องพสกไทย

๓) ราชาพระภูมี
นรสีห์นิรัติศรัย
ผ่านฟ้านิรามัย
นฤมิตรวิจิตรพร

๔) พระราชกิจจา
กรุณา ธ อาทร
ปัญหาประชากร
ธ สิแก้บ่แชเชือน

๕) ยามฟ้าสิอาเพศ
ปิตุเรศเสด็จเยือน
ผิดหลง ธ ทรงเตือน
ปฏิวัติขจัดกลี

๖) กวาดร้ายและคลายทุกข์
อภิสุขเกษมศรี
ทิวาและราตรี
อติราชธำรง

๗) วาทีอภิวาท
นฤนาทะรามรงค์
จักรีรวีวงศ์
สิถวายพระพรชัย

๘) ขอทรงพระสำราญ
นฤมาล นิรามัย
สุขเกษมพระหฤทัย
ทุรภัยมลายเทอญ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร