28 ธันวาคม 2548 10:06 น.

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เชษฐภัทร วิสัยจร

ส่ง...อานิสงส์สวัสดิ์ด้วย.............ดวงกมล
ท้าย...แห่งภัยพิบัติผล.................ผ่านสู้
ปี...ปรับกลับตรองตน...................ตามเหตุ 
เก่า...เปลี่ยนผิดเรียนรู้.................แรกซึ้งศึกษา

ต้อน...รับทุกข์เทวษสร้าง...........ประสบการณ์
รับ...วิสุทธิ์พุทธสาร...............วิเศษแท้
ปี...หมดมิหมดมาร..................มลายโศก
ใหม่...ทุกข์รับกลับแก้.............กลบร้ายกลายเกษม				
21 ธันวาคม 2548 01:15 น.

หนาวลมห่มรัก

เชษฐภัทร วิสัยจร

หนาว...แสบหนาวสอดเนื้อ.............นางกระสัน
ลม...เลียดเสียดสุดสวรรค์..............สวาทร้อง
ห่ม...ลีลาศโสมสุพรรณ.................นภาส่อง
รัก...หลอกบอกรักน้อง....................เสน่ห์เว้าคำหวาน

หนาว... คราวนอนขาดน้อง.........นางหาย
ลม...นรกโลกเผามลาย..............สมุทรแห้ง
ห่ม...โหมตะวันถวาย................กามเทพ กระพือพ่อ
รัก...เซ่นสุญตาแสร้ง...............โศกเศร้านิรันดร์สมัย				
20 ธันวาคม 2548 01:03 น.

โคลงแรกในชีวิต

เชษฐภัทร วิสัยจร

โคลง...ตลกคำตลาดคล้าย............ตดครู
แรก....แต่งติดขัดดู.....................กระดากด้วย
นัย....อุบาทว์บาดในหู...............โหมแหก
ชีวิต....กูหวิดม้วย....................หมกม้วยเหม็นโคลง 

โคลง...จัดความจิตคล้อย..........แจงคำ-
แรก ...ต่อรสบทธรรม...........ทิพย์อ้าง
ใน....นัยนิพพานนำ................หนุนย่อม-
ชีวิต...วิกฤติมล้าง..................หมดมล้างทางโคลง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร