27 มกราคม 2549 03:07 น.

กฎแห่งโกง กฎแห่งกู

เชษฐภัทร วิสัยจร

กฎมารกรุงมุ่งแกล้ง...........กลืนนคร
กฎแห่งกามกลีหลอน........เล่าบ้าง
กดกระหน่ำกรรมกร...........กินต่อ
กฎแห่งกูโกงอ้าง.............เอ่ยร้อยรอยสถุล

กฎแดกแจกหน่อเชื้อ............ชนทุน
กดสื่อหัวซุกซุน...................ซื่อใบ้
กฎเงินเพื่อสืบสกุล....................สกลก่อน สกรัมเฮย
กฎแม่มึงสิใช้..................ช่วยชี้ชูหาง

กฎประเทศสำส่อนชั้น..........ชนกลาง
กดห่ากดหอกพลาง.............เพิ่นแกล้ง
กดทุกที่นรกทาง..............ไถพ่อง?
กดขี่นิพพานแสร้ง................สุ่มสร้างสะกดสวรรค์				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร