25 พฤษภาคม 2550 00:53 น.

เบิ้ลเหล้าเมากลอน

เชษฐภัทร วิสัยจร

สองทีสิเท่ห์ 
ดูเก๋ดูไก๋ 
พักจิตพักใจ 
เบิ้ลให้เบิดแฮง 

โซดาสักดอก 
ลงจอกแล้วแจง 
รินซดรินแซง 
แข่งโกยแข่งกิน 

เมาเหล้าเมาลาบ 
โรยคราบราคิน 
"ชั่วโว้ย.......ชีวิน" 
ชี้วัดช่วยโวย 

ช้ำจิตช้ำใจ 
ใช่หิวใช่โหย 
หอนโอดหอนโอย 
โซ้ยเหล้าสั่งลา 

เบิ้ลแบบบ้าใบ้ 
จิตใจเจรจา 
ตะแลงตลบตบตา 
กล้าแกล้มแกมกิน 

ขวดเหล้าสองขวด 
ดิ้นดวดเดินดิ้น 
ชินเมาเหล้าชิน 
ลืมสิ้นโศกลืม 

เบิ้ลสองเบิ้ลสาม 
โค้กตามยามปลื้ม 
เงินไม่มียืม 
ดื่มเหล้าเมากลอน 

เบิ้ลศรีกวีศิลป์ 
รินเหล้าเมาสลอน 
เคล้ารสบทกลอน 
เว้าวอนหมาเอย				
24 พฤษภาคม 2550 23:43 น.

ขับขานงานกวี

เชษฐภัทร วิสัยจร

กลอนสี่กลอนสวย 
สำรวยสำเริง 
วางชั้นไว้เชิง 
วาดชีวิตชน 

คนกล้าเขียนกลอน 
ขอพรขอผล 
สิ้นทุกข์สิ้นทน 
เสกทิพย์สร้างธรรม 

สร้างบุญสิ้นบาป 
ตราบใจติดจำ 
ร้อยคิดเรียงคำ 
ไว้ย้ำวิญญาณ 

สื่อทัศน์ศรัทธา 
ภาษาพาสาน 
วาดเมฆวิมาน 
บันดาลบันดล 

ทวยเทพทั่วทิศ 
จิตโจษจันจน 
เพื่อผ่านภัยผล 
สับสนโศกศัลย์ 

เปิดม่านโลกเปิด 
พลันเพลิดเพลินพลัน 
สวรรค์สว่างสร้างสวรรค์ 
ใจสันต์สุขใจ 

กลอนสวยช่วยสร้าง 
ช่วยล้างจิตใจ 
พัดผ่านโพยภัย 
เพื่อพบนิพพาน 

เรียงถ้อยร้อยทิพย์ 
จิบศรีวจีสาน 
ร่ายมนต์กลกานท์ 
ขับขานงานกวี				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร